Boodskap van die Skooldirekteur

Welkom by die Skool vir Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese. Ons opwindende beroep staan op die voorpunt van transformerende innoverings, soos mobiele fone, mediaspelers, lasers en rekenaars – om maar ’n paar te noem. Ons bied ’n intensiewe, veeleisende kurrikulum wat studente voorberei om deel van die professionele werkmag te word en/of om verder te studeer. Ons gegradueerdes is in groot aanvraag by toonaangewende werkgewers en die voorste nagraadse en professionele skole in die land.

Die Skool het uitmuntende leerkragte wat aktief by leidende navorsing betrokke is en dit maak hulle bewus van die ontluikende tendense in tegnologie wat deurdring na die klasse wat ons aanbied. Ons voorsien uitstekende laboratoriumervarings tydens die duur van die kurrikulum en dit kulmineer in ’n sluitsteenervaring waar studente in ontwerpspanne saam met ’n industriementor aan werklikheidsgetroue probleme werk.

Ek waardeer u belangstelling in Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese en nooi u uit om ons akademiese programme, studente-aktiwiteite en navorsingswerksaamhede te verken.

Prof G van Schoor