Die NWU se Skool vir Elektriese, Elektroniese & Rekenaaringenieurswese bied vier verskillende voorgraadse kwalifikasies aan:

Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese

Elektriese en elektroniese ingenieurs ontvang opleiding in elektriese sowel as elektroniese ingenieurswese, en beskik oor die vermoë om metodes en tegnologieë oor dissiplines heen te integreer. Aan die elektriese kant ontvang die elektriese en elektroniese ingenieur opleiding in die opwekking, bestuur, ontwerp, vervaardiging, toepassing en instandhouding van elektriese en kragopwekkingstelsels. Die NWU se program fokus spesifiek op die uitwerking van hernubare opwekking op die gehalte van verskaffing, netwerkstabiliteit, en netwerkbeskerming. Aan die elektroniese kant ontvang die elektriese en elektroniese ingenieur opleiding oor kontrole en instrumentasie ter ondersteuning van die elektriese bedryf.

Elektromeganiese Ingenieurswese

Elektromeganiese ingenieurs bring die beginsels van elektriese en meganiese ingenieurswese na die werkplek. Die belangrikste doelstellings van ʼn elektromeganiese ingenieur is om die gedrag van verskeie energie-oordragkoppelvlakke te bestuur en te beheer, met inbegrip van elektriese, meganiese en chemiese prosesse en masjinerie binne ʼn industriële omgewing. Die grondliggende elektriese en meganiese kennis sal die elektromeganiese ingenieur in staat stel om ʼn multidissiplinêre aanleg of fabriek op ʼn praktiese vlak doeltreffend te bestuur, en sal dit vir hom/haar moontlik maak om gesondheids-, veiligheids- en gehaltebeginsels in die industriële werkomgewing te bestuur.

Rekenaar- en Elektroniese Ingenieurswese

Rekenaar- en elektroniese ingenieurs maak die wêreld ʼn meer doeltreffende plek deur mense en hul leefwêreld te verbind aan die digitale wêreld van rekenaarstelsels en die internet. Hulle doen dit deur gebruik te maak van elektronika, ingebedde stelsels, programmeringsvaardighede, en data-analise om besigheidsbesluitneming te fasiliteer en om die internet van dinge op te bou. Rekenaar- en elektroniese ingenieurs se ontwerpervaring maak hulle gesogte werknemers in industrieë wat wissel vanaf die telekommunikasiewese, proseskontrole en lugvaartkunde tot die banksektor en sagteware-ontwikkelingsmaatskappye.

Megatroniese Ingenieurswese

Megatroniese ingenieurs ontwikkel en ondersteun die gevorderde industriële outomatiseringstelsels van die toekoms wat gebruik maak van die internet van dinge. Hulle doen dit deur hul kennis te kombineer van meganiese strukture en meganismes, meting en aandrywing, ingebedde stelsels en kontroleteorie. Hul kennis van rekenaarprogrammering en data-analise stel hulle in staat om intelligente en doeltreffende megatroniese stelsels te ontwikkel. Megatroniese ingenieurs sal in diens geneem word in die proseskontrole-, outomobiel-, vervaardigings-, en landbouverwerkingsomgewings.