Hoe werk die aansoekproses?

Twee sake word in ag geneem wanneer jou aansoek oorweeg word: of jy aan die minimum vereistes voldoen, en hoe goed jy in die ingenieurstoets vaar.

Om oorweeg te word vir Ingenieurswese moet jy voldoen aan die volgende minimum vereistes:

NSS of IEB

  • Wiskunde: Minimum van 70%
  • Fisiese Wetenskap: Minimum van 60%
  • Taal: Minimum van 60% vir Afrikaans of Engels
  • APS telling: Minimum van 31
  • Vrystelling: Gr. 12 vrystelling

 

Minimum toelatingsvereistes vir aansoekers met internasionale kurrikulums:

 

Cambridge IE

HIGCSE

IB

NSSC

Abitur A

Abitur SA

ACE

NSSC

GED and SAT

GED online

Abitur

Afrikaans/English

C on A level (D *additional criteria)/C on AS level

3

5 on HL (4  *additional criteria) /5 on SL

3 HL

8

8

not accepted

HIGCSE 3

GED: 170                       

SAT Critical

Reading: 530; Writing: 530

not accepted 

3

Mathematics

B on A level (C *additional criteria)/B on AS level

2

4 on HL (3  *additional criteria) /4 on SL

2 HL

10

10

not accepted

HIGCSE 2

GED: 180        

SAT Maths: 610

not accepted 

2.3

Physics and Chemistry

C on A level (D *additional criteria)/C on AS level

3

5 on HL (4  *additional criteria) /5 on SL

3 HL

8

8

not accepted

HIGCSE 3

GED: 170

not accepted 

3

* Addisionele kriteria: 'n Aansoeker sal oorweeg word deur 'n keuringsprosedure wat die O-vlak-uitslae en die resultate van die Ingenieurstoetse insluit.

 

Ingenieurstoets:
Ons fakulteit maak ook gebruik van ʼn ingenieurstoets bykomend tot jou skoolpunte en na-skoolse akademiese rekord om jou kans op toelating te verbeter. Dit is nie die NBT-toets nie en ook nie `ʼn beroepsleidingtoets nie. Die ingenieurstoets is opgestel deur ʼn span ingenieurs en ander deskundiges om jou ingenieursdenkvaardighede te evalueer en te bepaal hoe gemaklik jy in ingenieurswese sal funksioneer.

Doen aanlyn aansoek deur die volgende skakel te volg: Aanlynaansoeke

Wanneer moet die ingenieurstoets geskryf word? 

Die datums en tye waarop die ingenieurstoets geskryf word, is by hierdie skakel beskikbaar: Toetsdatums. Let op dat die toets ook afgeneem word aan die begin van elke ingenieursweekaanbieding. Skakel ons direk by 018 299 1318 indien daar spesiale reëlings getref moet word. Ons is bereid om bykomende toetsdatums te reël indien nodig.

Ingenieurstoets

 

Wie moet die ingenieurstoets skryf?

Snelstroomaansoekers:

As jou punte vir Wiskunde en Wetenskap ten minste 70% is en jy 'n algemene gemiddeld van 70% en 'n APS van 34 verwerf het, word jy as `ʼn snelstroomaansoeker beskou en sal jy eers die toets volgende jaar tydens die oriëntasieweek in Januarie skryf. Die toetsresultate sal vir navorsingsdoeleindes gebruik word. Jy is egter welkom om nou reeds die toets af te lê. Indien jy in die eindeksamen om een of ander rede nie aan die vereistes van die program voldoen nie, sal ons die resultate van die ingenieurstoets kan gebruik om jou te adviseer rakende jou studies in ingenieurswese.

Voldoen aan die minimum vereistes

As jou punte aan die minimum vereistes vir die ingenieursprogram voldoen, maar nie aan die snelstroomvereistes nie, moet jy wel die toets aflê. Indien jy met die finale NSS-punte nie aan al die vereistes voldoen nie, of jou punte lyk nie so goed soos jy verwag het nie, sal ons ingenieurstoets vir jou ʼn alternatiewe roete tot ons programme bied. Die toetsresultate sal dan gebruik kan word om die beste opsies vir jou akademiese loopbaan te beplan sodat jy uiteindelik suksesvol in jou ingenieurstudies kan wees.

Voldoen nie tans aan die minimum vereistes nie

Indien daar op hierdie stadium een van die gestelde minimum vereistes is waaraan jy nie voldoen nie, mag jy ook die ingenieurswesetoets skryf. Die keuringskomitee kan dan ogv die toetsresultate en jou skoolpunte ʼn akademiese plan aanbeveel met die oog op toelating tot ingenieurswese.

Finale aanvaarding

Wanneer die finale matriekpunte beskikbaar is en jy aan al die minimum vereistes voldoen, sal jy outomaties finaal aanvaar word.

Wat gebeur as ek nie teen die einde van matriek aan die minimum vereistes voldoen nie?

Indien jy aan die einde van matriek nie aan al die minimum vereistes voldoen nie, sal die uitslae van die ingenieurstoets gebruik word om ʼn finale plasing te maak. Jou prestasie in die verskillende vakke en die APS sal saam met die uitslae van die ingenieurstoets gebruik word om een van die volgende besluite te neem:

  • plasing in die 4 jaar-ingenieursprogram
  • aanbeveling om vir `ʼn ooreenstemmende BSc-program oorweeg te word met die oog op voorbereiding vir die ingenieursprogram. As jy dan vanaf `ʼn BSc-program wil oorskakel na die ingenieursprogram, sal jou aansoek op meriete oorweeg word.
  • wegwysing indien jy nie aan die BSc-programvereistes voldoen nie. Jy kan in so geval oorweeg word vir toelating tot die Xcel-program. Hierdie program gee jou die geleentheid om die NSS-eksamen vir Wiskunde en Wetenskap oor te skryf terwyl jy 'n geregistreerde student van die NWU is. 
 
Vir meer inligting, gaan na Xcel-voorbereidingsprogram
Laai die brosjure en aansoekvorm af
Stuur die vorm terug aan Sonette Becker by sonette.becker@nwu.ac.za

 


Kontakbesonderhede

Kontak Sonette Becker vir besprekings van die ingenieurstoets: