Die Ingenieursfakulteit fokus op die ontwikkeling van uitsonderlike ingenieurs, deur ‘n industrierelevante omgewing te skep wat gebaseer is op innoverende navorsing en akademiese uitnemendheid.

Ons is ernstig oor die ontwikkeling van ons studente en ons kies ons studente met groot aandag en sorg. Ons beoog dat ons gegradueerdes genoeg kennis en ervaring op praktiese vlak in die veld van wêreldwye ingenieurswese opdoen. Daarom is baanbrekersnavorsing en kommersialisering van kundigheid altyd top prioriteite vir ons.

Ek glo dat die visie en missie hieronder die Ingenieursfakulteit bystaan om sy doelwitte te bereik.

Wees voorbereid om te groei, te floreer en suksesvol te wees. 

~Prof Liezl van Dyk

 

Die visie en missie van die Ingenieursfakulteit is belyn met dié van die Noordwes-Universiteit.

Visie

Om die Fakulteit van keuse te wees in Suidelike Afrika.

Missie

Die missie van die Fakulteit Ingenieurswese is om ‘n gebalanseerde opvoedings- en navorsingsfakulteit te wees en om bedryfsrelevante kennis op innoverende maniere te implementeer.

Die Fakulteit sal sy missie bereik deur:

  • Plaaslike betrokke, nasionaal relevant en internasionaal mededingend te wees;
  • Wetenskaplike innovasie en entrepreneursdenke by studente en personeel te kweek;
  • Te fokus op die algemene vorming van studente met betrekking tot hulle loopbaanuitkomste;
  • Hoë gehalte ingenieurs te lewer met vaardighede wat die implementering van ingenieursbeginsels in die bedryf beklemtoon; en
  • Nuwe kennis deur navorsing te ontwikkel om sodoende by te dra tot die bevordering van die land en sy mense.