Nagraadse Diploma in Kernwetenskappe en Tegnologie by die Noordwes-Universiteit

Die NWU ervaar al meer belangstelling in Kern ingenieurswese en het gevind dat studente met ‘n B.Sc. of B.Tech. graad (gespesialiseerd of gefokus, maar ook as multi- of interdissiplinêre kwalifikasies) nie ten volle voorbereid vir Meestersvlak studies in Kern Ingenieurswese is nie. Ter oplossing van hierdie probleem het die NWU besluit om ‘n Nagraadse Diploma in Kern Ingenieurswese aan te bied, wat dan die voortsetting van Meestersvlak studies moontlik maak. Omdat dit ook van nature multi- of interdissiplinêr is, sal dit studente beter voorberei vir Meestersvlak studies in Kern Ingenieurswese.

Die Nagraadse Diploma kwalifikasie sal nie slegs as ‘n artikulasieroete na Meestersvlakstudies in Kern Wetenskappe en Ingenieurswese dien nie. Dit dien ook as ‘n uitstekende intreevlakopleiding vir die gegradueerde met ‘n B.Sc., B.Tech. of selfs ‘n B.Eng. graad, wat graag ‘n loopbaan in die kernindustrie wil najaag, maar nie noodwendig op die vlak waarvoor ‘n Meestersgraad nodig is nie.


Kontak asb. vir Hope Tshegofatso vir meer inligting:

Tel: (018) 299 2645

E-pos: hope.tshegofatso@nwu.ac.za