Kommersialisering is die proses waarby ‘n innoverende idee vorm aanneem deur die toepassing van die kennis en kundigheid van studente en personeel.

Hoekom is dit so belangrik?

Ekonomieë groei op die rug van innovasies. Jy kan die beste navorsers en al die kennis in die wêreld hê, maar as daardie kennis nie in die praktyk gebruik kan word waar die sosiale impak daarvan ondervind en gemeet kan word nie, beteken dit niks.

Die Noordwes-Universiteit is toegeweid aan die kommersialiseringsproses as ‘n middel om nuwe idee’s en innovasies te ontwikkel. Hierdie idee’s of navorsingsonderwerpe word dan toegepas en omskep in dienste dmv sogenaamde afgewentelde maatskappye. Laasgenoemde word dan in die mark geposisioneer om ‘n wins uit onderrig, navorsing en ander aktiwiteite op kampus te maak. Die rykdom aan kundigheid in die NWU Ingenieursfakulteit is duidelik bevestig deur die mate waarin innovasies al deur hierdie fakulteit gekommersialiseer is.

Die volgende innovasies is al deur die NWU Ingenieursfakulteit gekommersialiseer. Klik op die foto om na die webtuistes te gaan.