Die Ingenieursfakulteit beplan om ingenieursdae in 2021 aan te bied. Hierdie geleenthede gaan op Saterdae plaasvind. Leerders in graad 10 – 12 is welkom om aansoek te doen om van hierdie dae by te woon. Voornemende studente gaan op hierdie dae blootgestel word aan die verskillende ingenieursdissiplines wat aangebied word op die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit.
 
Die beplande datums is soos volg (slegs een keuse per Saterdag word toegelaat):
 
19 Junie: Chemiese & mineraalingenieurswese OF Meganiese ingenieurswese
 
26 Junie - Bedryfsingenieurswese OF Megatroniese ingenieurswese
 
3 Julie - Megatroniese ingenieurswese OF Elektries & elektroniese ingenieurswese
 
10 Julie - Meganiese ingenieurswese OF Elektromeganiese ingenieurswese
 
17 Julie – Rekenaar & elektroniese ingenieurswese OF Chemiese & mineraalingenieurswese
 
24 Julie – Elektries & elektroniese ingenieurswese OF Rekenaar & elektroniese ingenieurswese
 
31 Julie - Elektromeganiese ingenieurswese  OF Bedryfsingenieurswese
 
Die volgende aspekte sal gedek word:
 
Wat behels die werk van ‘n ingenieur in hierdie spesifieke veld?
Waar werk ingenieurs in hierdie spesifieke veld?
Sal ek oorsee kan werk met my NWU ingenieursgraad?
Wat behels die kurrikulum?
Wat is die akademiese vereistes om tot die program toegelaat te word?
Hoe doen ek aansoek vir die spesifieke ingenieursprogram?
 
Leerders sal deur die loop van die dag deur middel van pretprojekte en aanbiedings die geleentheid kry om alle vrae wat mag opduik te beantwoord. Hierdie sal ook behulpsaam wees met betrekking tot beroepskeuses.
 

Program

08h00 Registrasie en ontvangs van T-hemp
08h30 Verwelkoming en oorsig oor ingenieurswese
09h15 Pretprojek 
10h30 Breuk (ligte verversings)
11h00 Voorsetting van pretprojek 
12h30 Middagete
13h00 Spreker(s) uit die industrie 
14h00 Kampustoer (besoek aan sonkar by G15 ingesluit)
15h15 Besoek aan kampuskoshuise (ligte verversings ingesluit)
16h00 Afsluiting

Koste

Die koste vir die bywoning van ʼn Saterdag beloop R500. As ʼn leerder meer as 1 dag sou wou bywoon, beloop die ekstra koste R400 per addisionele dag.
 

Aansoekproses

Leerders wat belangstel om 1 of meer van die Ingenieursdae by te woon, kan aansoek doen deur hier te klik.
 
Let daarop dat aansoekers wel wiskunde (nie wiskunde geletterdheid of tegniese wiskunde) as vak moet neem, asook fisiese wetenskap. Voorkeur sal gegee word aan leerders wat tans in matriek is en aan die minimum vereistes vir die ingenieursprogram voldoen (70% vir wiskunde en fisiese wetenskap).
Daar is slegs 50 plekke beskikbaar per dissipline per Saterdag.