Die Tegnologie Oordrag en Innovasie Ondersteuningskantoor ondersteun in alle aspekte van die industrialisering en kommersialisering van hulle uitvindings. Dit sluit die volgende in:

 • Bystand met aansoeke om befondsing vir kommersialisering
 • Bemarking van tegnologieë en kundigheid
 • Die bou van netwerke met die industrie
 • Die beskerming van Intellektuele Eiendom

Die kantoor help ook met:

 • Die soeke na kuns
 • Tegnologie en marknavorsingsopnames
 • Skakeling met patent prokureurs
 • Industrialisering
 • Vasstel van die mark se behoeftes
 • Die bestuur van sekere projekte
 • Die opspoor en kies van subkontrakteurs
 • Kommersialisering
 • Die identifisering en kies van vennote
 • Die ontwikkeling en onderhandeling van kommersiële modelle en strukture
 • Die bestuur van die Intellektuele Eiendomregte
 • Die onderhandeling van die lisensie en tegnologie-oordra ooreenkomste
 • Die vestiging en mentorskap van afgewentelde maatskappye
 • Die bestuur van bestaande lisensieooreenkomste
 • Die orgnisering en onderneming van werkswinkels vir studente aangaande entrepreneurskap

Kontakbesonderhede:

 • ​Mr André Hattingh
 • Direkteur: Professionele Dienste
 • Tel: (018) 299 4023
 • E-pos: andre.hattingh@nwu.ac.za 
 • Potchefstroomkampus, Gebou N1, Kamer 40