PERSONEELLID

POSISIE

KONTAKBESONDERHEDE

Welmarie Steenkamp

Administratiewe Beampte

018 285 2453
welmarie.steenkamp@nwu.ac.za

Kelebogile Oompie Administratiewe Beampte

018 299 1533
kelebogile.oompie@nwu.ac.za

Mientjie Botha Senior Finansiële Beampte 018 299 1528
mientjie.botha@nwu.ac.za
Vanda Pretorius Fakulteit Sekretariaat 018 285 2453
vanda.pretorius@nwu.ac.za
Sonette Becker SETH-Akademie en Ingenieurstoets 018 299 1318
sonette.becker@nwu.ac.za
Angela Danster Engenius Kantoor en Ingenieursweek 018 299 1985
angie.danster@nwu.ac.za
Claudie Kroese Engenius Kantoor en Beurse 018 299 1530
claudie.kroese@nwu.ac.za
Retha Potgieter Administratiewe Beampte: Voorgraads 018 299 1534
retha.potgieter@nwu.ac.za
Tania Visser Administratiewe Beampte: Nagraads 018 299 4020
EngineerPostgrad-info@nwu.ac.za
Elza Hattingh Werwing en Studente Belange Bestuurder 018 299 4026
elza.hattingh@nwu.ac.za