Sentrum vir Navorsing en Voortgesette Ingenieursontwikkeling, CRCED Pretoria

Hierdie sentrum is in Pretoria gesetel en word deur Prof E Mathews, vier addisionele lede en ‘n paar nagraadse studente bestuur.

Met Energiebestuur en Bio-Ingenieurswese as hul hooffokus, is hierdie sentrum se doelwit om:

 • Nagraadse studiegeleenthede te bied aan ingenieurs wat tans voltyds werk
 • Tot die opleiding van menslike hulpbronne in tegnologie by te dra
 • Tot die ontwikkeling van toegepaste navorsing by te dra
 • In terme van navorsing ‘n sentrum van kundigheid te wees, en
 • Om akademiese kreatiwiteit in energiebestuur en bio-ingenieurswese aan te moedig.
   

NAVORSING

Stelling en Filosofie

Die CRCED Pretoria is ‘n navorsingsinstelling wat op die energiebestuur en bio-ingenieurswese velde fokus. Die bio-ingwenieurswese afdeling fokus op verskeie innoverende produkte wat metaboliese en energieverwante toestandse soos kanker en diabetes aanspreek. Die navorsingsuitsette wat gegenereer word sluit nagraadse grade en wetenskaplike publikasies in.

Algemene Navorsingsprogram

Slegs nagraadse studies:

‘n Meestersskripsie of doktorale skripsie in: 

 • Ingenieurswese
 • Navorsingsmetodologie

Huidigie navorsingsprogramme en fokus:

 • Energiebestuur
 • Biomediese Ingenieurswese
 • Wiskundige simulasie en optimisering in ‘n diverse reeks ingenieursvelde.

Kontakbesonderhede:

Besoek ons by:

Tijger Vallei Kantoorpark 77
Ponystraat 17
Tijger Vallei
Pretoria
0054
​(CRCED PTA)