By die NWU se Fakulteit Ingenieurswese is ons visie eenvoudig om die wêreld ten goede te verander. Dit wil ons doen deur ingenieurs op te lei wat die wêreld kan en wil verander deur baanbrekernavorsing, deur oplossings te vind vir die wêreld se probleme, en deur die ingenieursberoep uit te leef op 'n manier wat 'n positiewe verskil maak.