Die doel van die Vroue in Ingenieurswese-program is om die aantal vroulike ingenieurs te verhoog wat in diens geneem kan word in die bedryf, om geslagsgelykheid in die werkplek teweeg te bring, en om ʼn nuwe perspektief te gee op die probleme wat in die bedryf ervaar word. Die doelstellings van hierdie program is:

Om Suid-Afrikaanse hoërskoolmeisies se belangstelling in ingenieurswese aan te wakker en ingenieurswese en verwante studierigtings meer toeganklik te maak vir hulle; en
Om bestaande vroulike ingenieurswesestudente aan die NWU te ondersteun, hulle aan te moedig en te inspireer om hul studies suksesvol te voltooi.

Ons werk tans aan ʼn aantal projekte:

Femmegineer: ʼn unieke naweekkursus wat meisies bekendstel aan die verskillende fasette van ingenieurswese as ʼn loopbaan wat geskik is vir vroue;
Modiragatsi: ʼn innovasie- en probleemoplossingskompetisie wat op hoërskoolmeisies gemik is en wat hulle met waardevolle vaardighede toerus.

Femmegineering

ʼn Unieke naweekkursus en blootstellingsgeleentheid sal aangebied word met gebruikmaking van die Universiteit se fasiliteite. ʼn Soortgelyke naweek word reeds sedert 2015 jaarliks deur die NWU aangebied, met ʼn baie hoë sukseskoers. Graad 11- en 12-meisies wie se wiskunde- en wetenskappunte goed genoeg is om te kwalifiseer vir toelating tot ʼn ingenieursweseprogram word uitgenooi om die naweekprogram by te woon. Hulle word vanaf hul onderskeie hoërskole na Potchefstroom toe vervoer. Dan word hulle hier ontvang deur vroulike personeel en studente en inspirerende vroulike ingenieurs in die bedryf. Hulle kry ook die geleentheid om hulle hand te waag aan die verskillende dissiplines in ingenieurswese deur praktiese projekte, wat hulle na die tyd saamvat huis toe. Tussen 200 en 300 vroulike deelnemers word elke jaar geakkommodeer.  Lees meer oor "Femmegineering"

Modiragatsi-kompetisie

ʼn Innovasie- en probleemoplossingskompetisie eksklusief vir meisies is in Maart 2019 aangebied. Die uitdaging is aan Gr 10-12-meisies gestel om ʼn probleem in hul gemeenskappe te identifiseer wat opgelos kan word deur die aanwending van tegnologie. Deur middel van individuele mentorskap is daar dan aandag gegee aan hul kreatiewe denke, probleemoplossings- en aanbiedingsvaardighede, en is hulle ook blootgestel aan die nuutste hulpmiddels en tegnieke in vervaardigingstegnologie (bv. Rekenaargesteunde Ontwerp en Vervaardiging, 3D-drukwerk, Freeswerk en Lasersnywerk).

Die kompetisie is nasionaal bekendgestel, waarna semifinaliste, wat aanvanklik in skoolgebaseerde spanne saamgewerk het, geïdentifiseer is vir spangebaseerde mentorskap en ontwikkeling van hul idees. Infrastruktuur, Toerusting en Verbruiksgoedere is gedurende die mentorskapsbesoeke aan semifinaliste verskaf.

Die wenspan sal deur NWU-personeel vergesel word na die "Girls in Tech Catalyst"-konferensie, ná ʼn tegnologietoer deur die Silikonvallei in Junie 2019. Die doel daarvan is om hulle te inspireer en hulle belangstelling aan te wakker in die moontlikhede van vervaardiging in die era van Industrie 4.0. Lees meer oor die  Modiragatsi-kompetisie