Kontakbesonderhede:

Me Chantelle du Plessis,
Voorgraadse Programbestuurder: Bedryfsingenieurswese
018 285 2518 / 018 285 2527
Kamer 104, Gebou G15, Potchefstroomkampus, NWU
Algemene navrae: Bedryfsingenieurswese
018 285 2527
Eerste vloer, Gebou G15, Potchefstroomkampus, NWU
Dr Rojanette Coetzee,
Nagraadse programbestuurder: Bedryfsingenieurswese
018 299 1663
Kamer 108, Gebou G15, Potchefstroomkampus, NWU