Prof Fanie Terblanche

Skooldirekteur
  018 299 1524
  Gebou G15-B, Kamer 101, Potchefstroomkampus
B.Sc., B.Sc. Hons., M.Sc., PhD (Comp Sci), PhD (Bedryfsingenieurswese)
Optimalisering in Finansies, Mynbou, Telekommunikasie en Gesondheidsorg
Google Scholar Linkedin

Me Chantelle Du Plessis

Dosent & Voorgraadse Programbestuurder
   018 285 2518
  Gebou G15-B, Kamer 104, Potchefstroomkampus
B.Eng (Meganiese Ingenieurswese) M.Eng (Ontwikkeling- en Bestuursingenieurswese)
Research Gate Orcid

Dr Rojanette Coetzee

Senior Dosent & Hoërgrade Programbestuurder
  018 299 1663
  Gebou G15-B, Kamer 108, Potchefstroomkampus
B.Eng (Meganiese) M.Eng (Ontwikkeling en Bestuur) PhD (Bedryfsingenieurswese)
Lean manufacturing, Human factors engineering
Research Gate Google Scholar Linkedin Orcid

Dr Hasan Darwish

Senior Dosent
  018 299 4025
  Gebou G15-B, Kamer 111, Potchefstroomkampus
BIng (Bedryfsingenieurswese) MIng (Projekbestuur) MA (Toegepaste Etiek) PhD (Ingenieursontwikkeling en -bestuur)
Besigheids- en stelselingenieursweseoplossings
Research Gate Google Scholar Linkedin Orcid

Mev Maria van Zyl

Dosent
  018 285 2727
  Gebou G15-B, Kamer 115, Potchefstroomkampus
B.Ing (Bedryfs- / Elektroniese Ingenieurswese) M.Ing (Bedryfsingenieurswese)
Gesondheidstelselingenieurswese
Orcid

Mr Meelan Roopa

Junior Dosent
  018 299 1314
  Gebou G15-B, Kamer 110, Potchefstroomkampus
B.Ing (Bedryfsingenieurswese)
Simulasiemodellering
Linkedin Orcid

Me Mia Nandalall

Junior Dosent
  018 299 1314
  Gebou G15-B, Kamer 110, Potchefstroomkampus
B.Ing (Bedryfsingenieurswese)
Lean Philosophy
Linkedin Orcid

Dr Philip Venter

Senior Dosent
  018 285 2220
  Gebou G15-B, Kamer 107, Potchefstroomkampus
PhD (Toegepaste Wiskunde); M. Eng & B. Eng (Meganiese); Hons B.Sc (Wiskunde); B.Sc & Hons. B.Sc (Aktuariële Wetenskap)
Wiskundige en statistiese optimalisering van ingenieursprosesse, met die hoof fokus in termiese vloeistofwetenskap.
Orcid

Prof Roelof Coetzer

Buitengewone Medeprofessor
  +27 713542370
PhD Wiskundige Statistiek
Bedryfsstatistiek, Data Science
Linkedin

Ms Salomien le Roux

Skool Administratiewe Beampte
  +27 18 285 2527
  Gebou G15, Kamer 101, Potchefstroomkampus

Mrs Teresa Hattingh

Senior Dosent
   018 285 2726
  Gebou G15-B, Kamer 113, Potchefstroomkampus
PhD, MScEng, PGDip (Hoër Onderwys), PDM
Die toepassing van Bedryfsingenieurswese in opkomende gebiede
Research Gate Google Scholar Linkedin Orcid

Mr Whisper Maisiri

Dosent
  +27 18 285 2659
  Gebou G15-B, Kamer 112, Potchefstroom
B.Ing (Industrial & Manufacturing), M.Ing (Mechanical)
Industry 4.0 Skills development
Linkedin Orcid