Die Noordwes-Universiteit (NWU) se Skool vir Bedryfsingenieurswese skyn nou met nuwe lig aan die sy van soortgelyke departemente aan die Universiteit van Pretoria, Universiteit Stellenbosch en Wits Universiteit.

Die NWU se BI-departement is strategies in verskeie bedryfsaktiwiteite (wat van mynbou tot boerdery wissel) geplaas, en beoog om sterk bande met plaaslike vennote te skep om projekte te ontwikkel. Met die multikampus-aard van die NWU het die departement ook toegang tot ’n wye verskeidenheid omgewings en bedrywe om die gebied van Bedryfsingenieurswese te bevorder, ontwikkel en te laat groei.

Die Bedryfsingenieurswese-departement besef dat so ’n inisiatief deeglike beplanning, talentvolle personeel, gemotiveerde studente en ’n skerp oog vir navorsing verg. Eerder as om die idealiste te verdryf, het die departement die motivering geskep om slim te werk en helder te skyn. Onder die leierskap van prof Liezl van Dyk is die dissipline as ’n program in die Departement Meganiese Ingenieurswese geregistreer. Die aanvanklike studente- en groeiteikens is gestel en die raamwerk van die program is ontwikkel. Die program was aangenaam verras toe verskeie huidige studente wat reeds grade voltooi het of vir ander grade ingeskryf was na Bedryfsingenieurswese toe oorgeskakel het om die amptelike dapper groep tweedejaarstudente te vorm.

Terselfdertyd is die aanvanklike teikens vir registrasie jaar vir jaar oorskry, wat bewys dat die aanvanklike idealiste iets beet gehad het. Die departement het nou net meer as 50 studente wat waarskynlik in die komende akademiese jaar (2017) deel van hierdie innoverende en helder nuwe ster sal uitmaak.

Die voorgraadse kurrikulum wat die studente lok, lê aan die hart van hierdie innovering. Die kurrikulum bou voort op bestaande kurrikula (wat optimalisering, geriewebeplanning, aanbodkettingontwerp, bedryfsontwikkeling, stelseldenke en ontwikkeling, besigheidsanalise en bedryfsuitnemendheid insluit) van soortgelyke departemente by ander universiteite, met die kenronderskeiding dat daar ’n groter fokus op dwarssnydende opdragte tussen kursusse, gevorderde besigheidsanalise en sagteware-opleiding en aktiewe student/dosent-interaksie is, wat leierskap en motivering ontwikkel.

Dosente in daardie vakke handhaaf streng dialoog oor hoe om die studente in holistiese bedryfsingenieurs te laat ontwikkel. Die NWU se Skool vir Bedryfsingenieurswese sal vanaf 2017 ook ’n PhD in Bedryfsingenieurswese aanbied, en vanaf 2018 ’n MIng in Bedryfsingenieurswese.

Met hierdie soort ingesteldheid teenoor sy rol en verantwoordelikheid, is dit geen verrassing dat die departement ’n groeiende navorsingsvoetspoor het nie. Met vier uit die sewe personeellede wat vir PhDs geregistreer is, en vyf publikasies in die afgelope akademiese jaar, is dit duidelik dat die NWU se BI-departement daartoe verbind is om ’n akademiese en bedryfskern te word wat kwaliteitnavorsing lewer. Die personeel sluit ook buitengewone professore Chris van Schoor en Hannelie Nel in, en gesamentlike dosente van ander departemente, mnr Philip Venter en me Kgmotso Simango.