Uitvoerende Dekaan: Fakulteit Ingenieurswese

Prof Liezl van Dyk
  +27 18 299 1532
  liezl.vandyk@nwu.ac.za
  N1A, G41, Potchefsroomkampus
LinkedInExpertOrcIDGoogle Scholar

Direkteur: Skool vir Bedryfsingenieurswese

Prof Fanie Terblanche
  018 299 1524
  Fanie.Terblanche@nwu.ac.za
  Gebou G15-B, Kamer 101, Potchefstroomkampus
   B.Sc., B.Sc. Hons., M.Sc., PhD (Comp Sci), PhD (Bedryfsingenieurswese)
   Optimalisering in Finansies, Mynbou, Telekommunikasie en Gesondheidsorg
LinkedInGoogle Scholar

Direkteur: Skool vir Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese

Prof George van Schoor
  +27 18 299 1962
  george.vanschoor@nwu.ac.za
  Gebou N1, Kamer 235, Potchefstroomkampus
  D.Ing; M.Ing; B.Ing
  Stelselmodellering; Energiesisteme, Beheerteorie
LinkedInExpertOrcIDResearch GateGoogle Scholar

Direkteur: Skool vir Chemiese en Mineraalingenieurswese

Prof Quentin Campbell
  +27 18 299 1993
  quentin.campbell@nwu.ac.za
  Gebou N1A, kamer 149
  PhD Chemiese Ingenieurswese
  Steenkoolveredeling, verwerking van minerale
LinkedInOrcIDResearch Gate

Direkteur: Meganiese Ingenieurswese

Prof Martin van Eldik
  +27 18 299 4283
  martin.vaneldik@nwu.ac.za
  Gebou G15B, Room G02A, Potchefstroom Campus
  PhD, M.Ing (Meganies), B.Ing (Meganies), Pr.Eng
  Warmtepompe, simulasie van termiese vloeistowwe
LinkedInExpertOrcIDResearch GateGoogle Scholar

Direkteur: Navorsingseenheid vir Energie- en Tegnologiestelsels

Dr Rojanette Coetzee
  018 299 1663
  Rojanette.Coetzee@nwu.ac.za
  Gebou G15-B, Kamer 108, Potchefstroomkampus
   B.Eng (Meganiese) M.Eng (Ontwikkeling en Bestuur) PhD (Bedryfsingenieurswese)
  Lean manufacturing, Human factors engineering
LinkedInOrcIDResearch GateGoogle Scholar

Direkteur: Sentrum vir Uitnemendheid in Koolstofgebaseerde Brandstowwe

Prof Hein Neomagus
  +27 18 299 1991
  Hein.neomagus@nwu.ac.za
  Gebou N1A, kamer 147
  PhD (Chem Eng Universiteit van Twente)
  Reaktore, energieprosesse, emissiebeheer
LinkedInOrcIDResearch GateGoogle Scholar

Direkteur (Waarnemend): Besigheidsontwikkeling en Belanghebbersinteraksie

Prof Leenta Grobler
  +27 18 299 4058
  leenta.grobler@nwu.ac.za
  N1, Kamer-227, Ingenieurswese Kampus
  PhD; M.Ing; B.Ing
  Netwerk beplanning & optimering, “Internet of Things” (IoT), Mediese toestelle & ontwikkeling, Toepassing van tegnologie in gesondheidsorg stelsels
LinkedInOrcIDResearch GateGoogle Scholar

Director: Sentrum vir Ingenieursopvoeding

Prof Marco le Roux
  +27 18 299 1990
  Marco.leroux@nwu.ac.za
  Gebou N1, kamer G39
  B.Eng, M.Eng, PhD, PrEng
  Verwerking van steenkool en minerale
LinkedInOrcIDResearch GateGoogle Scholar

Fakulteit Beroepsgesondheids- en Veiligheidskoördineerder

Mnr Gideon van Rensburg
  +27 18 299 1982
  gideon.vanrensburg@nwu.ac.za
  N1B, Room 115
  B.Eng (Chemiese)
LinkedIn

Senior Skakelbeampte

Ms Keabetswe Gopane
  +27 18 299 1665
  Keabetswe.Matjie@nwu.ac.za
  Building N1, Room G30, Potchefstroom campus
  BA Communication, BA (Hons) Psychology
LinkedIn

Fakulteitsrekenmeester

Ms Mientjie Botha
  +27 18 2991528
  12764973@nwu.ac.za
  N1A G105
  B.Com Hons. Financial Accounting
LinkedIn

Waarnemende Fakulteitsadministrateur / Hoërgrade-administrateur

Ms Tanya Fouche
  +27 18 299 4020
  Tanya.Fouche@nwu.ac.za
  N1A G33
  BCom Honors in Human Resources
LinkedIn

Kwaliteitskoördineerder

Ms Vanda Pretorius
  +27 18 299 1972
  vanda.pretorius@nwu.ac.za
  N1A Office G34
   Projekbestuur (cum laude) NQF level 4
   Kwaliteitskoördineerder vir Faculty en CEE