Uitvoerende Dekaan: Fakulteit Ingenieurswese

Prof Liezl van Dyk
  +27 18 299 1532
  liezl.vandyk@nwu.ac.za
  N1A, G41, Potchefsroomkampus
LinkedIn

Skooldirekteur

Prof Fanie Terblanche
  018 299 1524
  Fanie.Terblanche@nwu.ac.za
  Gebou G15-B, Kamer 101, Potchefstroomkampus
   B.Sc., B.Sc. Hons., M.Sc., PhD (Comp Sci), PhD (Bedryfsingenieurswese)
   Optimalisering in Finansies, Mynbou, Telekommunikasie en Gesondheidsorg
LinkedInGoogle Scholar

Skooldirekteur

Prof George van Schoor
  +27 18 299 1962
  george.vanschoor@nwu.ac.za
  Gebou N1, Kamer 235, Potchefstroomkampus
  D.Ing; M.Ing; B.Ing
  Stelselmodellering; Energiesisteme, Beheerteorie
LinkedInExpertOrcIDResearch GateGoogle Scholar

Skooldirekteur

Prof Quentin Campbell
  +27 18 299 1993
  quentin.campbell@nwu.ac.za
  Gebou N1A, kamer 149
  PhD Chemiese Ingenieurswese
  Steenkoolveredeling, verwerking van minerale
LinkedInOrcIDResearch Gate

Skooldirekteur en Medeprofessor

Prof Willem L den Heijer
  +27 18 299 4283
  willem.denheijer@nwu.ac.za
  Gebou G15, Kamer G02A, Potchefstroomkampus
  B.Ing (Mech), M.Ing (Mech), PhD (Mech)
  Energy management, measurement & verification
LinkedInResearch Gate

Direkteur: Besigheidsontwikkeling en betrokkenheid by belanghebbendes en medeprofessor

Prof Martin van Eldik
  +27 18 299 1094
  martin.vaneldik@nwu.ac.za
  Gebou N1, Kamer G27
  PhD, M.Ing (Meganies), B.Ing (Meganies)
  Warmtepompe, simulasie van termiese vloeistowwe
LinkedInExpertOrcIDResearch GateGoogle Scholar

Direkteur: Sentrum vir Ingenieursonderwys en medeprofessor

Prof Marco le Roux
  +27 18 299 1990
  Marco.leroux@nwu.ac.za
  Gebou N1, kamer G39
  B.Eng, M.Eng, PhD, PrEng
  Verwerking van steenkool en minerale
LinkedInOrcIDResearch GateGoogle Scholar