Prof Willem den Heijer
Skooldirekteur: Meganiese Ingenieurswese
018 299 4283
NWU, Potchefstroomkampus, gebou G15, G03
Me Sanette Loots
Kantooradministrateur: Meganiese Ingenieurswese
018 285 2512
NWU, Potchefstroomkampus, gebou G15, G05
Dr Willem van Niekerk
Voorgraadse bestuurder: Meganiese Ingenieurswese
018 299 4027
NWU, Potchefstroomkampus, gebou G15, G05B
Dr Jan-Hendrik Kruger
Nagraadse bestuurder: Meganiese Ingenieurswese
018 299 4496
NWU, Potchefstroomkampus, gebou G15, G05A