• Meganiese ingenieurs is betrokke by die ontwikkeling, vervaardiging, bestuur en instandhouding van vervoer-, energie-omskakelings-, vervaardigings-, generator-, wapen-, verkoeling- en verhittingstelsels, asook bedryfsinstallasies, prosestoerusting, vervaardigingsmasjinerie en mynboutoerusting.
 • Ons BIng-program in Meganiese Ingenieurswese word by hierdie skool aangebied.
 • Studente mag hulle program tydens hulle studies net met die toestemming van die betrokke skooldirekteur verander.
 • Toelating tot die BIng-graad in Meganiese Ingenieurswese vereis volle matrikulasievrystelling, met ’n TPT-telling van ten minste 31, Wiskunde vlak 6 (70–79%) en Fisiese Wetenskappe vlak 5 (60–69%). Die taalvereiste is ’n slaagpunt op vlak 5 (60–69%) in die taal van onderrig in óf die huistaal of eerste addisionele taal. Die vereistes is op beide die NSS en die IEB van toepassing.
 • Minimum toelatingsvereistes vir aansoekers met internasionale kurrikulums:

* Addisionele kriteria:’n Aansoeker sal oorweeg word deur middel van ’n keuringsprosedure wat die O-vlakuitslae en die ingenieurstoetsresultate insluit.

Die belangrikste professionele liggame wat by die skool betrokke is, sluit in:

 •  Die Ingenieursraad van Suid-Afrika (IRSA).
 •  Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Meganiese Ingenieurswese (SAIMechE).
 • Ander professionele liggame waarby verskillende akademiese personeellede by ons skool betrokke is.

As ’n meganiese ingenieur sal jy in Suid-Afrika of in die buiteland in die volgende bedrywe werk:

 •   Vervaardiging
 •   Aërodinamika
 •   Energietegnologie
 •   Kragopwekking
 •   Instandhouding van stelsels
 •   Robotika
 •   Uitleg en bestuur van aanlegte
 •   Voedselverwerkingsaanlegte