Die Intelligente Stelsels-navorsingsgroep ondersoek probleme van ’n praktiese aard wat tipies gekenmerk word deur komplekse bewerkings wat weerspieël word deur groot datastelle wat ontgin moet word om verwantskappe te ontdek wat inherent aan hierdie stelsels is en wat tans nog onbekend is.

Die groep wat op hierdie gebied gaan navorsing doen, bestudeer eers die toepassingsgebied (soos vervoer, die mynwese, sekuriteit of patroonherkenning), samel die vereiste datastelle in, onttrek kenmerke uit die data, verwerk die data deur middel van klassifikasie of voorspellende modellering, en stel diagnostiese verslae saam wat vir bestuursdoeleindes gebruik kan word. In sommige gevalle bou die groep ook simulasiemodelle vir die onderliggende stelsels om ’n scenario-ontleding te doen vir gevalle waar fisiese eksperimente te ingewikkeld of te duur is.

Die groep doen werk op die gebied van padvervoer, oorgrenshandelsroetes, sekuriteitsinstallasies, mynbedrywighede, sekuriteitsdokumente, klank- en videoherkenning en so meer. In al die gevalle word praktiese probleme hanteer soos dit deur bedryfsvennote geïdentifiseer word, byvoorbeeld vir meer intelligente oorladingsbeheer, verbeterde doeltreffendheid by oorgrensprosesse, akkurater sekuriteitsmoniteringstelsels, versoening van teenstrydige veiligheids- en doeltreffendheidsdoelwitte in mynbou, herkenning van advertensies in uitsaaidata, en die ontwikkeling van finansiële voorspellingsmodelle.

Vennootskappe: 

WTO, SANRAL, SAAF, RTMS, FESARTA, Digicore, Imperial Logistics, Techsolutions, EW Cop, Fidelity, Security, INET-BFS en ander.

Prestasies:

  • ’n THRIP-projek (Intelligent Freight Security and Visibility Systems) het in 2012 die toekenning vir die beste hoëtegnologieprojek van THRIP gewen.
  • ’n Artikel wat deur Niel Swart en Alwyn Hoffman geskryf is, het in 2014 die toekenning vir die beste artikel in die Investment Analysts Journal gewen.
  • Die groep het in 2014 elf aanbiedings by eweknie-beoordeelde internasionale konferensies gemaak.

Kontakbesonderhede:

Vir meer inligting oor die groep se navorsing, kontak prof Alwyn Hoffman by:

E-pos: Alwyn.Hoffman@nwu.ac.za