Oor

Die naam McTronX is ’n akroniem wat afgelei is van die veld van megatronika en is gekies op grond van die groot ontwikkelings op die gebied van AMB’s, ’n produk van megatronika, in die vroeë jare sedert die ontstaan van die navorsingsgroep. Hierdie aksie het talle laboratoriumdemonstrasiestelsels tot gevolg gehad wat vandag platforms vir voortgesette navorsing verskaf. Net so ’n sterk aktiwiteit behels die monitering van die modellering en beheer en toestandmonitering van verskillende Brayton-siklusgebaseerde konfigurasies van die KBMR.

Die kernaktiwiteit van die McTronX-navorsingsgroep is die dinamiese modellering en beheer van grootskaalse bedryfstelsels of -prosesse. ’n Eienskap van die groep is die multidissiplinêre aard van sy projekte. Ten opsigte van navorsingsbevoegdheid bestaan die groep uit agt voltydse akademici regoor die ingenieursdissiplines van die elektriese, meganiese en chemiese ingenieurswese, en talle nagraadse studente. Tot aan die einde van 2016 het die groep meer as 50 meestersgraad- en 13 PhD-studente opgelewer. Ten opsigte van publikasies het meer as 35 geakkrediteerde vaktydskrifartikels uit die navorsing voortgevloei.

Stigter

Prof George van Schoor het hierdie navorsingsgroep in 2003 gestig as gevolg van die navorsingsbehoeftes van die projek vir die modulêre korrelbedreaktor (MKBR) wat op daardie stadium in Suid-Afrika aan die gang was.  Die behoeftes het die dinamiese modellering en beheer van die hoof termohidrouliese siklus, asook aktiewe magnetiese laers (AMB’s), behels in wat as ’n bemagtigende tegnologie beskou was. 

Missie

Modellering en beheer dra tot die verbetering van industriële prosesse by. Die verbetering kan in terme van spesifieke doelwitte gekwantifiseer word, waarvan energiedoeltreffendheid, produkgehalte of aanlegbetroubaarheid die prominentste is.

Navorsingsfokus

 • Energiegebaseerde ontleding van grootskaalse industriële aanlegte.
 • Energiegebaseerde beheer en foutopsporing en diagnose by grootskaalse industriële aanlegte.
 • Modellering van hoëspoed AMB-ondersteunde neerlaat van rotors op bystandslaers; ’n kwalitatiewe benadering tot die hewigheid van die neerlaat van rotors.
 • Patroonherkenning wat toegepas word op die monitering van toestande en mediese siftingstoetse.
 • Modellering van elektriese masjiene, met spesiale klem op termiese modellering.

Betekenisvolle projekte

 • Toestandsruimte-modelleringsonttrekking vir termohidrouliese stelsels.
 • Gesondheidsmonitering van ’n Brayton-siklus-gebaseerde kragomsettingseenheid.
 • ’n Verbeterde model vir selfwaarneming-heteropolêr-aktiewe magnetiese laers.
 • Selfwaarnemingsalgoritmes vir aktiewe magnetiese laers.
 • Geskatte nielineêre robuustheid wat op selfwaarneming aktiewe magnetiese laers toegepas word.
 • Termiese modellering van ’n hoëspoed permanente magneet sinchrone masjien.
 • Delevitasiemodellering van ’n aktiewe magneetlaer-ondersteunde rotor.
 • Optimale kragbestuur en groottebepaling van hernubare-energie-waterstofstelsels.
 • Multiskaalmodelle van klepgereguleerde lood-suur-batterye met elektromotoriese krageienskappe om onomkeerbare sulfering te ondersoek.
 • Energiegebaseerde benadering tot toestandmonitering van ’n outotermiese hervormer.
 • Energiegebaseerde visualisering van die werkverrigting van die ketel van ’n steenkoolkragaanleg wat met fynsteenkool werk.
 • Energiegebaseerde visualisering van ’n Brayton-siklus-kragomsettingseenheid.

Vennootskappe

Industrieel:

Sasol, Denel Aviation, Omnia, Multotec, Proconics

Akademie:

Die McTronX-navorsingsgroep handhaaf sedert 2004 internasionale samewerking met die Universiteit van Toegepaste Wetenskappe in Zittau/Görlitz in Duitsland. Gereelde personeel- en studente-uitruilings vind plaas.

Nagraadse studies

Ons nooi voornemende meestersgraad- en PhD-studente om by ons aan te sluit vir ’n opwindende navorsingsreis met die McTronX-navorsingsgroep.  Kontak ons gerus vir meer inligting oor ons navorsingsprojekte en uitsette.

Kontakbesonderhede

Vir meer inligting oor die navorsingsprojekte en uitsette, kontak prof George van Schoor by:

E-pos: George.VanSchoor@nwu.ac.za