Stel jy daarin belang om laewaarde-afvalmateriaal in hoëwaarde-biobrandstowwe en biochemikalieë te omskep? Of is jy passievol daaroor om ʼn groener, skoner toekoms vir toekomstige generasie te verseker? Oorweeg dan ʼn vennootskap met een van die leiers in skoonenergienavorsing!

Die Noordwes-Universiteit huisves die Sentrum van Uitnemendheid in Koolstofgebaseerde Brandstowwe, wat bestaan uit die SARChI-navorsingsleerstoel in Biobrandstowwe en die SARChi-leerstoel in Skool Steenkool. Die navorsingsprogramme word ondersteun deur die Nasionale Navorsingstigting sowel as nasionale en internasionale industrievennote.

Nagraadse studies (meestersgraad, PhD) en poste is beskikbaar in die vakgebiede van:

  • Bio-energietegnologieë; en
  • Skoonsteenkooltegnologie

Suid-Afrikaanse burgers met die relevante kwalifikasies (HonsBSc, BEng, BScEng vir Meestersgraad en MSc of MScEng vir Doktorsgraad) word uitgenooi om aansoek te doen vir die 2019 M- en D-programme. Kandidate met ʼn sterk belangstelling in bio-energie, skoon steenkool of ingenieurswese word aangeraai om aansoek te doen. Alle aansoeke moet vergesel word van ʼn volledige curriculum vitae, onlangse akademiese rekord en bewys van Suid-Afrikaanse burgerskap. Daar moet aan die minimum vereistes voldoen word. Beurse is beskikbaar vir studente wat aan die akademiese vereistes voldoen.

Aansoeke moet voor of op 15 Desember 2018 ingedien word by: