Ekonomieë groei op die rug van innovasie. Jy kan die beste navorsers en al die kennis in die wêreld hê, maar as daardie kennis nie in die praktyk toegepas word waar die maatskaplike impak daarvan gevoel en gemeet kan word nie, beteken dit niks. Dit word nóg belangriker wanneer jy probeer om mededingend te wees in die 4de nywerheidsrevolusie, in ʼn wêreld wat reeds besig is om gereed te maak vir die 5de nywerheidsrevolusie.

Die Fakulteit Ingenieurswese fokus op die opbou en instandhouding van betrekkinge met die industrie, plaaslik sowel as internasionaal. Ons doelwit is om die fakulteit se onderrig-, navorsings-, kommersialiserings- en konsultasie-ervaring uit te bring by die behoeftes van die gemeenskap en die industrie, tot voordeel van beide. Daar is reeds heelwat vermag in hierdie verband. Samewerking met die privaat en openbare sektor is ʼn wesenlike komponent vir sukses.

Kommersialisering

Kommersialisering van intellektuele eiendom, ook bekend as tegnologieoordrag, is die proses van oordrag van wetenskaplike navorsingsbevindinge van die Universiteit na die mark met die oog op verdere ontwikkeling, ekonomiese groei en maatskaplike impak. Die Fakulteit Ingenieurswese staan op die voorpunt van kennis en is verantwoordelik vir waardevolle kommersiële innovasies.

Ons maak seker dat die kennis wat in die Fakulteit ontwikkel word suksesvol omgesit word in ekonomiese aktiwiteit, en daarom werk ons nou saam met die Universiteit se Kantoor vir Tegnologieoordrag en Innovasiesteun aan die kommersialisering van innoverende idees en innovasies. Die mate waarin innovasies gekommersialiseer is, getuig van die oorvloedige kundigheid wat teenwoordig is in die Fakulteit.

 

Kontak ons

Prof Martin van Eldik

Direkteur: Besigheidsontwikkeling & Skakeling met Belanghebbendes
Fakulteit Ingenieurswese

Mr FR Bezuidenhout

Fakulteit Ingenieurswese-verteenwoordiger
Kantoor vir Tegnologieoordrag en Innovasiesteun