Die Ingenieursfakulteit van die NWU het groot waardering vir die kritieke rol wat onderwysers in Suid-Afrika vervul. Van tyd tot tyd, loods die Fakulteit inisiatiewe wat tot voordeel van onderwysers en leerders kan wees. As jy 'n skoolhoof of 'n onderwyser is en graag inligting wil ontvang in hierdie verband, volg asseblief hierdie skakel.
 
Hierdie inisiatiewe sluit die volgende in:
  • Uitnodigings na konferensies wat deur onderwysers bygewoon kan word, bv. die 10de Internasionale Simposium oor Mikroskaal Chemie wat aangebied is in Potchefstroom vanaf 26-28 Junie 2019.
  • Die nuutste innovasies van die Ingenieursfakulteit wat tot voordeel kan strek van onderwys in Suid-Afrika, soos die Tjop-Tjop toepassing wat ontwikkel is ten einde die siftingstyd van leerders by skole te verminder.
  • Uitnodigings na geleenthede soos die Ingenieursweke en Femmegineering.
  • Uitnodigings na kompetisies soos die Modiragatse kompetisie.