Die Wetenskap, Ingenieurswese, Tegnologie en Gesondheid (SETH) akademie is by Hoërskool Ferdinand Postma in Potchefstroom ingestel en sal vanaf 2013 met die onderrig van toekomstige ingenieurs help terwyl hulle steeds op skool is.

‘n Tekort aan tegniese, ingenieurs- en tegnologiese vaardighede bedreig die toekoms van Suid-Afrika se ekonomiese groei. As gevolg van die dringendheid van hierdie situasie en in antwoord daarop, het die NWU die SETH-program geloods.

Die NW verwag dat die SETH-akademie tot die volgende strategiese doelwitte sal bydra:

  • Om die uitsetting van gegradueerde ingenieurs met ten minste 30% te verhoog
  • Om die groep deursetting vanaf 65% na 80% te verhoog, met 60% wat binne vier jaar die graad voltooi
  • Om die aantal gegradueerdes vanaf voorheen benadeelde groepe te verhoog en om die persentasie vroulike gegradueerdes na 30% te verhoog.

‘n Memorandum van verstandhouding is tussen die Departement van Onderwys en die NWU geteken en die program sal in 2013 met die inname van Graad agt-leerders begin.

Nog ‘n graad sal jaar op jaar bygevoeg word, sodat die skool binne vyf jaar SETH-klasse op alle vlakke sal aanbied. Die leerders sal steeds hul normale skoolkurrikulum volg, maar sal ekstra klasse met SETH-vakke ontvang. Hulle sal smiddae aan verrykingsprogramme by die Universiteit deelneem, waar hulle die teorie wat hulle geleer het op praktiese wyses sal implementer.

Die samewerking vanaf die industrie is ‘n baie belangrike deel van hierdie programme en sal verseker dat die leerders gementor word. Die Noordwes Departement van Basiese Onderrig is ook ten opsigte van hierdie projek ‘n waardevolle vennoot.

Die privaatsektor word vriendelik uitgenooi om die NWU vir meer inligting te kontak, of indien hulle by hierdie inisiatief sou wou betrokke raak.