Modiragatsi is die Setswana-woord vir presteerder, en ons soek na presteerders wat met idees vorendag sal kom wat hierdie wêreld ten goede kan verander. Jou idees kan bepalend wees vir ons toekoms. As jy ʼn meisie van tussen 16 en 18 jaar oud is, wil ons graag by jou hoor hoe jy dink tegnologie ingespan kan word om ʼn probleem in jou gemeenskap op te los. Probleme kan in één van die volgende kategorieë geïdentifiseer word:

         Voedsel

Sekuriteit

Water

 

Omgewing

 

Gesonheid

Energie


Hoe raak jy betrokke?

  1. Vind ʼn probleem wat ʼn oplossing benodig
  2. Verken die idee deur handwerkmateriaal te gebruik om jou oplossing te demonstreer
  3. Dink na oor hoe jy te werk sal gaan om jou oplossing te toets
  4. Kommunikeer die probleem en hoe jy te werk sal gaan om die probleem op te los in ʼn selfoonvideo. WhatsApp die video na 067 790 0168 en stuur jou besonderhede in deur van die aanlyn-vorm gebruik te maak.

Dit maak nie saak of jy pen en papier of ʼn volskaalse laboratorium gebruik nie – wat saak maak is die idee en die denkproses daaragter. Hierdie kompetisie word aangebied deur die NWU en word geborg deur merSETA.

Kompetisiedatums

Die kompetisie loop vanaf 25 Februarie 2019 tot 29 Maart 2019. Semifinaliste moet tussen 19 en 23 April 2019 beskikbaar om gementor te word en om hul idees aan ʼn paneel voor te hou. Die wenner(s) sal tydens die Junie-skoolvakansie na die Silikonvallei toe reis.

Kompetisiereëls

1. Wie mag deelneem:

Die kompetisie is oop vir vroulike individue of spanne bestaande uit ʼn maksimum van vier studente, almal tussen 16 en 18 jaar oud ten tyde van die kompetisie. Alle spanlede moet kwalifiseer om aan die kompetisie deel te neem. Die NWU behou die reg voor om te verifieer of ʼn individu wel kwalifiseer om aan die kompetisie deel te neem. Spanne mag uit deelnemers van verskillende skole bestaan. Jy of jou span mag hulp kry by jou wiskunde- of wetenskaponderwyser, maar indien wel, moet die persoon se bydrae duidelik verklaar word.

2. Taalvereistes:

Inskrywings mag in enige van die amptelike NWU-tale wees: Afrikaans, Engels, Setswana of Sepedi, maar alle spanlede moet Engels vlot kan praat.

3. Struktuur van Erkenning:

ʼn Maksimum van tien (10) spanne sal genooi word om sáám met mentors aan hul idees te werk en dan aan ʼn paneel beoordelaars voor te hou.

4. Wenner van die groot prys:

Die wenspan of -individu wen ʼn betaalde reis na die Silikonvallei, die “hart” van idees en innovasie in die VSA.