Oorsig

Die Fakulteit Ingenieurswese op die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit streef voortdurend daarna om 'n opleidingsmiddelpunt vir hoë kwaliteit, veelsydige en innoverende ingenieurs te wees. Ons is trots op ons wêreldklas standaarde, gegronde waardesisteme, innoverende denke en passie.

Ingenieurs vind maniere om alledaagse dinge betervinniger en meer doeltreffend te doen.  Hulle maak ons lewens makliker deur beskikbare bronne te optimaliseer en vervaardingingskostes te verminder deur beter prosesse te ontwerp. Hulle is die hedendaagse MacGyvers wat ons lewenskwaliteit dag na dag verbeter. In kort? Ons sou sonder hulle totaal en al verlore gewees het.

 

Doen aansoek om Ingenieurswese te studeer

 

Studierigtings

Bedryfsingenieurswese

Bedryfsingenieurs definieer, ontwerp, implementeer en verfyn stelsels en prosesse wat doelmatigheid, doeltreffendheid, produktiwiteit, asook kliënte- en werknemertevredenheid bewerkstellig.

Bedryfsingenieurswese

Rekenaar en Elektroniese Ingenieurswese

Rekenaar en Elektroniese Ingenieurs verbind mense en die omgewing met die digitale wêreld. Hulle maak gebruik van elektronika, ingebedde rekenaars en vaardigheid van programmering om megatroniese stelsels te beheer.

Rekenaar en Elektroniese Ingenieurswese

Elektromeganiese Ingenieurswese

Elektromeganiese ingenieurs verseker die veiligheid en doeltreffendheid van bedrywighede op aanlegte en fabrieke deur elemente vab elektriese en meganiese ingenieurswese te kombineer

 

Elektromeganiese Ingenieurswese

Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese

Eletriese en Elektroniese Ingenieurs stel die moderne wêreld in staat om elektriese energie van die bron tot by die punt van toepassing te herlei. Hulle fokus op kragstelsels, kragherleiding, kragkondisionering en elektriese masjiene

Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese

Meganiese Ingenieurswese

Meganiese Ingenieurs is betrokke by die ontwikkeling, vervaardiging, bestuur en onderhoud van vervoer-, energie-omsetting-, vervaardiging-, opwekking-, wapen-, verkoeling- en verhittingstelsels.

Meganiese Ingenieurswese

Chemiese Ingenieurswese

Chemiese Ingenieurs is betrokke in die navorsing, ontwerp, ontwikkeling en bestuur van bedryfsprosesse waar rou materiaal verwerk word tot produkte van hoër ekonomiese waarde.

 

Chemiese Ingenieurswese

Chemiese Ingenieurswese: Mineraalprosessering

Mineraalprosessering is 'n spesialisveld in Chemiese Ingenieurswese en behels die fisiese en chemiese prosesse wat spesifiek gebruik word om metale te ontgin.

Chemiese Ingenieurswese: Mineraalprosessering

Meer

Ontdek meer