Oorsig

Die Fakulteit Ingenieurswese op die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit streef voortdurend daarna om 'n opleidingsmiddelpunt vir hoë kwaliteit, veelsydige en innoverende ingenieurs te wees. Ons is trots op ons wêreldklas standaarde, gegronde waardesisteme, innoverende denke en passie.

Ingenieurs vind maniere om alledaagse dinge betervinniger en meer doeltreffend te doen.  Hulle maak ons lewens makliker deur beskikbare bronne te optimaliseer en vervaardingingskostes te verminder deur beter prosesse te ontwerp. Hulle is die hedendaagse MacGyvers wat ons lewenskwaliteit dag na dag verbeter. In kort? Ons sou sonder hulle totaal en al verlore gewees het.

Studierigtings

Chemiese en Minerale

Chemiese Ingenieurs is betrokke in die navorsing, ontwerp, ontwikkeling en bestuur van bedryfsprosesse waar rou materiaal verwerk word tot produkte van hoër ekonomiese waarde.
Mineraalprosessering is 'n spesialisveld in Chemiese Ingenieurswese en behels die fisiese en chemiese prosesse wat spesifiek gebruik word om metale te ontgin.

 

Chemiese en Mineraalingenieurswese

Elektriese, Elektroniese en Rekenaar

Hulle is groot op kragopwekking, elektriese sisteme, stroombane, radiosenders, rekenaars, transistors, sagteware-ontwikkeling, mikroskyfies, lugvaart en kunsmatige intelligensiesisteme.

Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese

Meganiese en Kern

Meganiese Ingenieurs is betrokke by die ontwikkeling, vervaardiging, bestuur en onderhoud van vervoer-, energie-omsetting-, vervaardiging-, opwekking-, wapen-, verkoeling- en verhittingstelsels.
Kerningenieurs ontwerp stelsels en implementeer kernreaksie-prosesse vir die lewering van energie.

Meganiese en Kerningenieurswese

Bedryfs

Bedryfsingenieurs definieer, ontwerp, implementeer en verfyn stelsels en prosesse wat doelmatigheid, doeltreffendheid, produktiwiteit, asook kliënte- en werknemertevredenheid bewerkstellig.

Bedryfsingenieurswese

Meer

Ontdek meer