Bedryfsingenieurs optimaliseer stelsels deur kreatiewe oplossings te ontwerp wat mense, prosesse en tegnologie integreer. Hulle maak dit moontlik dat mense, tegnologie, inligting, materiale, metodes en geld produktief en doeltreffend kan saamwerk. Bedryfsingenieurswese het meer as ’n eeu gelede tydens die nywerheidsrevolusie ontstaan toe nywerhede begin het om na die beste, goedkoopste en vinnigste manier te soek om produkte te vervaardig. Dit is egter vandag noodsaaklik om bedryfsingenieurs in verskillende bedrywe in diens te neem as gevolg van vorderings in tegnologie en die huidige vraag in die verkoopsbedryf.

Bedryfsingenieurswese is onder die top-10 skaarsste vaardighede in Suid-Afrika. Slegs die BIng in Bedryfsingenieurswese.

 

Die kurrikulum aan die NWU vir Bedryfsingenieurswese is soos volg:

Eerste jaar

 •  Algebra en Differensiaal- en integraalrekene I
 •  Algebra en Differensiaal- en integraalrekene II
 •  Anorganiese en Fisiese Chemie
 •  Statistiek en Wiskundige Modellering
 •  Basiese Fisika I
 •  Basiese Fisika II
 •  Programmering vir Ingenieurs
 •  Elektrotegniek I
 •  Ingenieursgrafika I
 •  Inleiding tot Bedryfsingenieurswese
 •  Praktiese Ingenieurspraktyk
 •  Materiaalwetenskap I
 •  Taal en Akademiese Geletterdheidsvaardighede

Tweede jaar

 •  Gevorderde Differensiaal- en Integraalrekene I
 •  Termodinamika I
 •  Lineêre Algebra I
 •  Optimering en Numeriese Metodes
 •  Dinamiek I
 •  Bedryfsbestuur vir Ingenieurs
 •  Differensiaalvergelykings
 •  Inleidende Arbeidsreg
 •  Elektrotegniek II
 •  Ingenieurskommunikasie
 •  Algoritmes en Optimering
 •  Begrip vir die Tegnologiese Wêreld

Derde jaar

 •  Simulasie
 •  Voorspellende Modellering en Masjienleer
 •  Ingenieurstatistiek
 •  Gevorderde Optimering
 •  Voorwerpgeoriënteerde Sagteware-ontwikkeling
 •  Beheerteorie
 •  Bedryfsuitnemendheid
 •  Vervaardigingstegnologie
 •  Aanbodkettingbestuur
 •  Wetenskap, Tegnologie en die Samelewing
 •  Ingenieursekonomie

Vierde jaar

 •  Gehalteversekering
 •  Vakansieopleiding
 •  Besigheidsanalise
 •  Projek
 •  Databasis- en Webprogrammering
 •  Ingenieursbestuur
 •  Stelselingenieurswese
 •  Besigheidsingenieurswese en -ontwerp
 •  Fasiliteitontwerp

As 'n NWU-bedryfsingenieur kan u by die volgende professionele liggame registreer:

Bedryfsingenieurs kan in die volgende bedrywe werk:

 • Vervaardiging, mynbou en energie
 • Die voedselbedryf
 • IT en telekommunikasie
 • Logistiek en die aanbodketting
 • Gesondheidsorg
 • Die bankwese en finansies
 • Ruimtevaart en lugvaart
 • Landbou
 • Dienslewering en konsultasiedienste