Welkom by die Skool vir Meganiese Ingenieurswese. Ons opwindende professie is op die voorpunt van transfomasie-innoverings. Die Meganiese Ingenieurswese-program handhaaf ’n goeie balans tussen opleiding in die basiese wetenskappe, ingenieurswetenskap, en ontwerp. Daar word groot klem geplaas op kreatiewe ontwerp sodat ingenieurs hulle kennis kan toepas om oplossings vir ingewikkelde probleme te vind.
Ons is dankbaar dat jy in meganiese ingenieurswese belangstel en ons nooi jou uit om ons akademiese programme, studente-aktiwiteite en navorsingsprojekte te ondersoek.

 

Voornemende studente

  • Jou aansoek word op grond van twee faktore oorweeg: of jy aan die basiese kriteria voldoen (vereistes wat op die NSS sowel as die IEB van toepassing is), en hoe goed jy in die ingenieurstoets presteer.

  • Ons fakulteit gebruik ’n ingenieurstoets bykomend tot jou skoolpunte en naskoolse akademiese rekord om jou kans op toelating te vergroot. Dit is nie dieselfde as die NBT-toets nie, en dit is ook nie ’n loopbaanvoorligtingstoets nie. Die ingenieurstoets is deur ’n span ingenieurs en ander kundiges opgestel om jou vermoë te toets om soos ’n ingenieur te dink en om vas te stel hoe gemaklik jy in die konteks van ingenieurswese sal funksioneer.

  • Akademiese jaarboekeks

  • Keuringsinligting

Doen hier aansoek