Ms Nthabiseng Leokaoke
 • Skooldirekteur: Chemiese en Mineraal Ingenieurswese
 • 018 299 1998
 • NTHABISENG.LEOKAOKE@nwu.ac.za
 • NWU, Potchefstroom Campus, Building N1, Room 149A

Me Annieta Bok

 • Voorgraadse Administrateur
 • 018 299 1998
 • annieta.bok@nwu.ac.za
 • NWU, Potchefstroomkampus, Gebou N1, Kamer 151A

Me Simone Peacock

Dr Ruveix van Coller

 • Undergraduate Program Manager
 • +27 18 299 1660
 • Ruveix.VanColler@nwu.ac.za
 • Building N1, Office G148, Potchefstroom
 • PhD (Chem Eng), LL.B.