Kontakbesonderhede:

 • Prof. Frans Waanders
 • Skooldirekteur: Skool vir Chemiese  en Mineraal ingenieurswese
 • 018 299 1994
 • frans.waanders@nwu.ac.za
 • NWU, Potchefstroomkampus, Gebou N1, Kamer 149A
 • Me. Annieta Bok
 • Sekretaresse
 • 018 299 1998
 • annieta.bok@nwu.ac.za
 • NWU, Potchefstroomkampus, Gebou N1, Kamer 151A
 • Sanet Botes
 • Finansiële Beampte
 • 018 299 1656
 • sanet.botes@nwu.ac.za
 • NWU, Potchefstroomkampus, Gebou N1, Kamer 156
 • Prof. Marco le Roux
 • Programbestuurder
 • 018 299 1990
 • marco.leroux@nwu.ac.za
 • NWU, Potchefstroomkampus, Gebou N1, Kamer 148A