Die beurskantoor sorg dat elke moontlike beurs- en werksgeleentheid in die veld van Ingenieurswese geadverteer word en elektronies aangestuur word aan elke student, voornemende student, asook afgestudeerde student van die NWU.  

  • As jy inligting wil ontvang rakende beurse in ingenieurswese, of jou bestaande inligting op die NWU beursdatabasis wil opdateer, volg asseblief hierdie skakel.
  • As jy inligting wil ontvang rakende werksgeleenthede in ingenieurswese, of jou bestaande inligting op die NWU werksgeleenthede-databasis wil opdateer, volg asseblief hierdie skakel.

Vir enige verdere inligting, stuur gerus 'n e-pos aan engineeringbursaries@nwu.ac.za.

Vir inligting oor merietebeurse, sportbeurse, hoofleierbeurse asook NSFAS kan u die Finansiële Steundienste kantoor skakel by 018 299 2047.

Klik hier vir meer beurse en lenings.