By die NWU Fakulteit Ingenieurswese bied ons alle opsies van die Nagraadse Diploma-vlak tot by ’n Doktorale graad in verskillende velde van ingenieurswese. Meer inligting oor die verskillende nagraadse kwalifikasies kan in die Nagraadse Jaarboek gevind word.


Nagraads: Diploma kwalifikasies

Die volgende skole bied Nagraadse Diploma (PGDip) kwalifikasies aan:

 

Bedryfsingenieurswese

 

Kerningenieurswese

 

 

 


Nagraads: Meesters- en Doktorale kwalifikasies

Die volgende skole bied meesters- en doktorale kwalifikasies. Kontak gerus die moontlike studieleiers vir addisionele inligting.

Beskikbare kwalifikasies

Master of Engineering in Chemical Engineering

Master of Science in Engineering Sciences with Chemical engineering

 Doctor of Philosophy in Chemical Engineering


Beskikbare kwalifikasies

Master of Engineering in Electrical and Electronic Engineering

Master of Science in Engineering Sciences with Electrical and Electronic Engineering

Doctor of Philosophy in Engineering Electrical and Electronic Engineering

Beskikbare kwalifikasies

Master of Engineering in Computer and Electronic Engineering

Master of Science in Engineering Sciences with Computer and Electronic engineering

Doctor of Philosophy in Computer and Electronic Engineering Engineering

 

Chemiese Ingenieurswese

Moontlike studieleiers

Elektriese- en Elektroniese Ingenieurswese

Moontlike studieleiers

Rekenaar- en Elektroniese Ingenieurswese

Moontlike studieleiers

Beskikbare kwalifikasies

Master of Engineering in Mechanical Engineering

Master of Science in Engineering Sciences with Mechanical engineering

Doctor of Philosophy in Mechanical Engineering

Beskikbare kwalifikasies

Master of Engineering in Industrial Engineering

Doctor of Philosophy in Industrial Engineering

Meganiese Ingenieurswese

Moontlike studieleiers

Bedryfsingenieurswese

Moontlike studieleiers

Kerningenieurswese

Moontlike studieleiers


Navorsingsgroepe in die fakulteit

Verken die waardevolle inligting wat deur die volgende navorsingsgroepe aangebied word wanneer jy besluit oor 'n nagraadse kwalifikasie.

Bykomende inligting

Klik hier vir inligting oor hoe om aansoek te doen, beskikbare beurse en belangrike datums.