Kontak die volgende personeel vir meer inligting:

             Prof Quentin Campbell

  • Skooldirekteur: Skool vir Chemiese  en Mineraal ingenieurswese
  • 018 299 1993
  • quentin.campbell@nwu.ac.za
  • NWU, Potchefstroomkampus, Gebou N1, Kamer 149A

          Me Annieta Bok

          Me Sanet Botes

        Dr Frederik Conradie