Prof Burgert Hattingh

  Associate Professor and EPPEI Research Lead
  +27 18 299 1953
  Burgert.Hattingh@nwu.ac.za
  Gebou N1A, Kamer102, Potchefstroom
  PhD, M.Eng, B.Eng, AMIChemE
  Coal Conversion Technology and -Modelling, Process Safety, Asset Integrity, Operational Risk Management, Emissions Control

  Prof Ray Everson

  Buitengewone navorsingsprofessor
  +27 18 299 1986
  Ray.Everson@nwu.ac.za
  Gebou N1, kamer 42, Potchefstroom
  PhD
  Gevorderde modellering, steenkoolreaksie-kinetika, opvang en benutting van koolstofdioksied, waterstofgenerering en chemiese berging

  Prof Marco le Roux

  Director: Sentrum vir Ingenieursopvoeding
  +27 18 299 1990
  Marco.leroux@nwu.ac.za
  Gebou N1, kamer G39, Potchefstroom
  B.Eng, M.Eng, PhD, PrEng
  Verwerking van steenkool en minerale

  Prof Hein Neomagus

  Direkteur: Sentrum vir Uitnemendheid in Koolstofgebaseerde Brandstowwe
  +27 18 299 1991
  Hein.neomagus@nwu.ac.za
  Gebou N1A, kamer 147, Potchefstroom
  PhD (Chem Eng Universiteit van Twente)
  Reaktore, energieprosesse, emissiebeheer

  Prof Quentin Campbell

  Direkteur: Skool vir Chemiese en Mineraalingenieurswese
  +27 18 299 1993
  quentin.campbell@nwu.ac.za
  Gebou N1A, kamer 149, Potchefstroom
  PhD Chemiese Ingenieurswese
  Steenkoolveredeling, verwerking van minerale

  Prof Sanette Marx

  DST / NNS Navorsingsleerstoel in biobrandstof
  +27 18 299 1995
  Sanette.marx@nwu.ac.za
  Gebou N1, kamer 103, Potchefstroom
  PhD, M.Eng, B.Eng, Pr.Eng, MIChemE
  Biobrandstof, hidrotermiese vloeistof

  Prof Karabo Ntwampe

  Lektor
  +27 18 299 1762
  Karabo.Ntwampe@nwu.ac.za
  Gebou N1A, kamer K143, Potchefstroom
  EngD, HDHET
  Biochemiese Ingenieurswese

  Me Felicity Nthatisi

  Lektor
  +27 18 299 1999
  22832785@nwu.ac.za
  Gebou N1, kamer 136, Potchefstroom
  M.Eng: Chemiese Ingenieurswese
  Gevorderde simulasie en modellering

  Dr Roelf Venter

  Navorsing Tegniese Spesialis
  +27 18 299 1377
  medad@telkomsa.net
  Gebou N1, kamer 138, Potchefstroom
  PhD, MBA
  Navorsing in biobrandstof, Biodiesel; Hidrotermiese vloeibaarheid, hidro-behandeling

  Prof John R. Bunt

  SARChI Voorsitter
  +27 83 639 9744
  John.bunt@nwu.ac.za
  Gebou N1, kamer 141, Potchefstroom
  PhD
  Vergassing met vaste bedde, skoon steenkooltegnologie

  Dr Andrew C. Eloka-Eboka

  Senior Lektor
  +27 18 299 1997
  andrew.elokaeboka@nwu.ac.za
  Gebou N1A, kamer 140, Potchefstroom
  PhD Eng., M.Eng., B. Tech Hons
  Bio-energie, bioverwerking, petrochemikalieë

  Dr Frederik Conradie

  Senior Lektor
  +27 18 288 1761
  frikkie.conradie@nwu.ac.za
  Gebou N1A, kamer 154, Potchefstroom
  PhD
  Steenkool, modellering en simulasie

  Mnr Frikkie van der Merwe

  Senior Lektor
  +27 18 299 1987
  frikkie.vandermerwe@nwu.ac.za
  Gebou N1, Kamer 137, Potchefstroom
  B.Ing (Chem), M.Ing (Chem), MBA
  Proses modellering en beheer

  Me Nthabiseng Leokaoke

  Senior Lektor
  +27 18 299 1662
  Nthabiseng.Leokaoke@nwu.ac.za
  Gebou N1, kamer 155, Potchefstroom
  MIng (Chemies)
  Agglomerasie en reaktiwiteit van koolstofgebaseerde brandstof

  Mnr Ruveix van Coller

  Senior Lektor
  +27 18 299 1660
  Ruveix.VanColler@nwu.ac.za
  Gebou N1, kamer G134, Potchefstroom
  M. Ing. (Chem), B.Ing (Chem), LL.B.
  Ingenieurskontrakte, Energiestelsels

  Mnr Corneels Schabort

  Voorgraadse programbestuurder
  +27 18 299 1760
  corneels.schabort@nwu.ac.za
  Gebou N1A, kamer 148, Potchefstroom
  B.Ing (Chemies), M.Ing. (Chemies). B.Th, BA Hons (Teologie)
  Biobrandstof, distillasie

  Ms Simone Peacock

  Senior Administratiewe Assistent: Finansies
  +27 18 299 4022
  22383557@nwu.ac.za
  Building N1A, Room 402, Potchefstroom

  Mnr Elias Mofokeng

  Assistent
  +27 18 299 1989
  10199209@nwu.ac.za
  N3B Werkswinkel, Potchefstroom

  Mnr Phillip Mofokeng

  Bode
  +27 18 299 1357
  Philip.Mofokeng@nwu.ac.za
  Gebou N1 , kamer 152, Potchefstroom

  Mnr Adrian Brock

  Tegnikus
  +27 18 299 1989
  Adrian.Brock@nwu.ac.za
  N3B Werkswinkel, Potchefstroom
  Artisan
  Artisan

  Mnr Jan Kroeze

  Tegnikus
  +27 18 299 1989
  Jan.Kroeze@nwu.ac.za
  N3B Werkswinkel, Potchefstroom
  Artisan
  Artisan

  Me Annieta Bok

  Voorgraadse Administrateur
  +27 18 299 1998
  Annieta.bok@nwu.ac.za
  Gebou N1, kamer 151, Potchefstroom