Studeer die inligting hieronder rakende die Meganiese en Elektromeganiese Ingenieurswese-programme. Meer inligting oor hierdie programme is ook beskikbaar in die Voorgraadse Jaarboek.

Meganiese Ingenieurswese

Die kurrikulum vir Meganiese Ingenieurswese aan die NWU is as volg:

Eerste jaar:

 • Akademiese Geletterdheid-ontwikkeling
 • Programmering vir Ingenieurs
 • Ingenieursgrafika I
 • Inleiding tot Algebra en Calculus I
 • Basiese Fisika I
 • Statika en Wiskundige Modellering
 • Elektrotegniek I
 • Ingenieursgrafika II
 • Materiaalwetenskap I
 • Inleiding tot Algebra en Calculus II
 • Basiese Fisika II
 • Praktiese Ingenieurspraktyk

Tweede jaar:

 • Dinamka I
 • Differensiaal-Vergelykings
 • Elektrotegniek II
 • Algoritmes en Optimering
 • Ingenieursmateriale
 • Gevorderde Calculus I
 • Lineêre Algebra
 • Begrip vir die Wêreld van Ingenieurswese
 • Dinamka II
 • Sterkteleer I
 • Termodinamika I
 • Vervaardigingstegnologie
 • Optimering en Numeriese Metodes
 • Ingenieursanalise
 • Ingenieurskommunikasie

Derde jaar:

 • Termodinamika II
 • Stromingsleer I
 • Sterkteleer II
 • Stelselingenieurswese
 • Masjiendinamika
 • Ingenieursstatistiek
 • Vakansieopleiding
 • Beheerteorie I
 • Beginsels van Meting
 • Stromingsleer II
 • Masjien komponente
 • Toegepaste rekenaarmetodes
 • Ingenieurswese in die Suid-Afrikaanse en Wêreldwye Konteks

Vierde jaar:

 • Ingenieursekonomie
 • Warmte-oordrag
 • Stromingsmasjiene
 • Meganiese Stelselontwerp
 • Ingenieursbestuur
 • Faling van Materiale
 • Termovloei wetenskap
 • Projek (Jaarmodule)
 • Ingenieursprofessionaliteit
 • Termomasjiene

Professionele liggame

As 'n NWU Meganiese Ingenieur, kan jy registreer by die volgende professionele liggame:

Loopbaanmoontlikhede

As 'n Meganiese Ingenieur in Suid-Afrika en buiteland, sluit jou opsies in (maar is nie beperk tot nie) industrieë soos:

 • Motorbedryf
 • Lugvaartingenieurswese
 • Energiesisteme
 • Robotika en Outomatisering
 • Vervaardiging
 • Biomediese Bedryf
 • HVS (Verhitting, Ventilasie, en Lugversorging) Stelsels

Elektromeganiese Ingenieurswese

Die kurrikulum vir Elektromeganiese Ingenieurswese aan die NWU is as volg:

Eerste jaar:

 • Akademiese Geletterdheid-ontwikkeling
 • Programmering vir Ingenieurs
 • Ingenieursgrafika I
 • Inleiding tot Algebra en Calculus I
 • Basiese Fisika I
 • Inleiding tot Digitale Stelsels
 • Statika en Wiskundige Modellering
 • Elektrotegniek I
 • Materiaalwetenskap I
 • Inleiding tot Algebra en Calculus II
 • Basiese Fisika II
 • Inleiding tot Mikrobeheerders
 • Praktiese Ingenieurspraktyk

Tweede jaar:

 • Dinamka I
 • Differensiaal-Vergelykings
 • Elektrotegniek II
 • Algoritmes en Optimering
 • Ingenieursmateriale
 • Gevorderde Calculus I
 • Lineêre Algebra
 • Begrip vir die Wêreld van Ingenieurswese
 • Numerical Methods
 • Elektriese Stelsels I
 • Elektronika I
 • Dinamka II
 • Sterkteleer I
 • Ingenieursanalise
 • Ingenieurskommunikasie

Derde jaar:

 • Elektriese Stelsels II
 • Stelselingenieurswese
 • Sterkteleer II
 • Ingenieursstatistiek
 • Elektrisiteit en Magnetisme
 • Masjiendinamika
 • Kragstelsels I
 • Beheerteorie I
 • Beginsels van Meting
 • Ingenieurswese in die Suid-Afrikaanse en Wêreldwye Konteks
 • Termo-vloeistofwetenskappe
 • Masjien komponente

Vierde jaar:

 • Ingenieursekonomie
 • Drywingselektronika
 • Stromingsmasjiene
 • Ingenieursbestuur
 • Moderne Kragstelsels
 • Faling van Materiale
 • Ingenieursprofessionaliteit
 • Electromeganiese Ontwerp(Jaarmodule)
 • Finalejaarsprojek Project (Jaarmodule)
 • Vacation Training seniors

Professionele liggame

As 'n NWU Elektromeganiese Ingenieur, kan jy registreer by die volgende professionele liggame:

Loopbaanmoontlikhede

As 'n Elektromeganiese Ingenieur in Suid-Afrika en buiteland, sluit jou opsies in (maar is nie beperk tot nie) industrieë soos:

 • Outomatiseringsbedryf
 • Beheerstelsels
 • Robotika
 • Energiesisteme
 • Instrumentasie
 • Kragstelsels
 • Hernubare Energiesektor