Waarnemende Skooldirekteur: Meganiese Ingenieurswese


Voorgraadse bestuurder: Electromechanical Engineering
  • Dr. Fortunate Moyo
  • 018 299 ****
  • 14131858@nwu.ac.za  
  • NWU, Potchefstroom Campus, Building G15B G14
Kantooradministrateur: Meganiese Ingenieurswese
Voorgraadse bestuurder: Meganiese Ingenieurswese
Nagraadse bestuurder: Meganiese Ingenieurswese