Studeer die inligting hieronder rakende die Bedryfsingenieurswese program. Verdere inligting oor hierdie program is ook beskikbaar in die Voorgraadse Jaarboek.

Die kurrikulum vir Bedryfsingenieurswese by die NWU is soos volg:

Eerste jaar

 • Akademiese Geletterdheid-ontwikkeling
 • Programmering vir Ingenieurs
 • Inleiding tot Anorganiese en Fisiese Chemie
 • Basiese Fisika I
 • Inleiding tot Algebra en Calculus I
 • Ingenieursgrafika I
 • Statika en Wiskundige Modellering
 • Elektrotegniek I
 • Inleiding tot Bedryfsingenieurswese
 • Materiaalwetenskap I
 • Basiese Fisika II
 • Inleiding tot Algebra en Calculus II
 • Praktiese Ingenieurspraktyk

Tweede jaar

 • Dinamika I
 • Differensiaalvergelykings
 • Elektrotegniek II
 • Gevorderde Calculus I
 • Lineêre Algebra I
 • Algoritmes en Optimalisering
 • Begrip vir die Wêreld van Ingenieurswese
 • Termiesevloei-wetenskappe
 • Bedryfsbestuur vir Ingenieurs
 • Optimalisering en Numeriese Metodes
 • Ingenieurskommunikasie
 • Inleiding tot Arbeidsreg
 • Statistiek vir Bedryfsingenieurswese

Derde Jaar

 • Ingenieursekonomie
 • Bedryfsuitnemendheid
 • Simulasiemodellering
 • Aanbodkettingbestuur
 • Voorwerpgerigte Sagteware-ontwikkeling
 • Beheerteorie
 • Gevorderde Optimalisering
 • Statistiese Leer vir Ingenieurs
 • Vervaardigingstegnologie
 • Ingenieurswese in die Suid-Afrikaanse en Wêreldwye Konteks

Vierde Jaar

 • Ingenieursbestuur
 • Kwaliteitversekering
 • Fasiliteitontwerp
 • Stelselingenieurswese
 • Databasisse en Webprogrammering
 • Besigheidsingenieurswese
 • Besluitsteunstelsels
 • Vakansie-opleiding Seniors
 • Projek

Professionele liggame

As ’n NWU-bedryfsingenieur mag jy by die volgende professionele liggame registreer:

Loopbaan geleenthede

Bedryfsingenieurs werk in talle bedrywe, soos die volgende:

 • Ruimte- en lugvaart
 • Landbou
 • Bankwese en finansies
 • Voedselbedryf
 • Gesondheidsorg
 • IKT (inligtings- en kommunikasietegnologie)
 • Logistiek en aanbodketting
 • Vervaardiging, mynbou en energie
 • Farmaseutiese bedryf
 • Diens- en konsultasiewerk
 • Toerisme