Voorgraadse Programbestuurder: Bedryfsingenieurswese
Mrs Chantelle Du Plessis
018 285 2518
Gebou G15, Kamer 113 Potchefstroomkampus 
Algemene navrae
Carina Heyneke
018 285 2527
Gebou G15, Kamer 101, Potchefstroomkampus
Nagraadse Programbestuurder: Bedryfsingenieurswese
Prof Rojanette Coetzee
018 299 1663
Gebou N1 Potchefstroomkampus