Waarnemende Direkteur: Skool vir Bedryfsingenieurswese
   
   

    

   Voorgraadse Programbestuurder: Bedryfsingenieurswese
      Nagraadse Programbestuurder (Meesters & PhD): 
      Bedryfsingenieurswese
      Nagraadse Diploma bestuurder (PGDIP): Bedryfsingenieurswese