Akademie

  Prof Raj Siriram

  Direkteur: Skool vir Bedryfsingenieurswese
  +27 (0) 18 299 1524
  Raj.siriram@nwu.ac.za
  Building G15-B, Room 101, Potchefstroom
  

PhD (Industrial Engineering), M.Sc (Industrial Engineering), B.Sc (Mathematics and Operations Research), HND (Mechanical Engineering)


   Technology and innovation, firm competitive advantages, systems thinking and project management

  Prof Rojanette Coetzee

  Medeprofessor, Direkteur en Nagraadse Programbestuurder
  018 299 1994
  Rojanette.Coetzee@nwu.ac.za
  Gebou G15-B, Kamer 108, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  

B.Eng (Meganiese) M.Eng (Ontwikkeling en Bestuur) PhD (Bedryfsingenieurswese)


  Lean manufacturing, Human factors engineering

  Prof Joke Bührmann

  Medeprofessor en bestuurder van die Nagraadse Diploma-program
  018 299 4884
  Joke.Buhrmann@nwu.ac.za
  Gebou G15-B, Kamer 113, Potchefstroom Kampus,
  

PhD (Bedryfsingenieurswese), BSc Hons (Bedryfsnavorsing), Nasionale Sertifikaat in Datametrie (Besluitkunde), BIng (Elektroniese Ingenieurswese)


  Bedryfsnavorsing, Masjienleer, Benaderde algoritmes en Superrekenaars

  Prof Roelof Coetzer

  Buitengewone Medeprofessor
  +27 713542370
  Roelof.coetzer@gmail.com
  

PhD Wiskundige Statistiek


  Bedryfsstatistiek, Data Science

  Me Chanel Bisset

  Dosent
  +27 18 285 2220
  26026856@nwu.ac.za
  Gebou G15B, Kamer 107, Potchefstroom
  

M.Ing B.Ing (Industriële ingenieurswese)


  Optimalisering met 'n spesifieke fokus op besluitneming onder onsekerheid, besluitondersteuningstelsels en masjienleer.

  Me Chantelle Du Plessis

  Dosent en Voorgraadse Programbestuurder: Bedryfsingenieurswese
   018 285 2518
  Chantelle.Coetzee@nwu.ac.za
  Gebou G15-B, Kamer 104, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  

B.Eng (Meganiese Ingenieurswese) M.Eng (Ontwikkeling- en Bestuursingenieurswese)  Mev Maria van Zyl

  Dosent
  018 285 2727
  Maria.VanZyl@nwu.ac.za
  Gebou G15-B, Kamer 115, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  

B.Ing (Bedryfs- / Elektroniese Ingenieurswese) M.Ing (Bedryfsingenieurswese)


  Gesondheidstelselingenieurswese

  Dr Ockert Koekemoer

  Senior Dosent en Voorgraadse Programbestuurder
  018 *** ****
  21650020@nwu.ac.za
  Gebou G15B, Kamer 113, Potchefstroom
  

PhD, M.Eng., B.Eng


  Vervaardiging, Ingenieursbestuur

Buitengewone aanstellings

  Dr Edward Davies

  Buitengewone Senior Dosent
  +27 82 574 3893
  davies@audi.co.za
  Gebou G15-B, Kamer 111, Potchefstroom
  

ND, BTech, MTech (Elektriese Ingenieurswese), DTech (Bedryfsbestuur


  Motor-, leun-, water- en energiedoeltreffendheid, sake en - bedryfsbestuur

  Prof Fanie Terblanche

  Buitengewone professor
  018 299 1524
  fanie.se.terblanche@gmail.com
  Gebou G15-B, Kamer 101, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  

B.Sc., B.Sc. Hons., M.Sc., PhD (Comp Sci), PhD (Bedryfsingenieurswese)


   Optimalisering in Finansies, Mynbou, Telekommunikasie en Gesondheidsorg

  Dr Hasan Darwish

  Buitengewone navorser
  Hasan.Darwish@nwu.ac.za
  

PhD (Ontwikkelings- en Bestuursingenieurswese) MA (Toegepaste etiek vir professionele persone) MIng (Projekbestuur) BIng (Bedryfsingenieurswese)


  Toepassings van die vierde industriële rewolusie in ontwikkelende lande

Ondersteuning

  Ms Lourencia Augustinho

  Finansiële Admin Assistent
  +27 18 299 2645
  24689653@nwu.ac.za
  G15B – G01, Potchefstroom
  

Diploma in Management Assistant


  Finansiële administrasie