Akademie

  Prof Henri Marais

  Waarnemende Direkteur: Skool vir Bedryfsingenieurswese
  +27 18 299 1973
  henri.marais@nwu.ac.za
  Gebou G15-B, Kamer 101, Potchefstroom
  

 PhD; M.Eng; B.Eng


  Outomatiese foutopsporing; DIgitale gesondheid, RFID-stelsels

  Prof Rojanette Coetzee

  Medeprofessor, Direkteur en Nagraadse Programbestuurder
  018 299 1994
  Rojanette.Coetzee@nwu.ac.za
  Gebou G15-B, Kamer 108, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  

B.Eng (Meganiese) M.Eng (Ontwikkeling en Bestuur) PhD (Bedryfsingenieurswese)


  Lean manufacturing, Human factors engineering

  Prof Joke Bührmann

  Medeprofessor en bestuurder van die Nagraadse Diploma-program
  018 299 4884
  Joke.Buhrmann@nwu.ac.za
  Gebou G15-B, Kamer 113, Potchefstroom Kampus,
  

PhD (Bedryfsingenieurswese), BSc Hons (Bedryfsnavorsing), Nasionale Sertifikaat in Datametrie (Besluitkunde), BIng (Elektroniese Ingenieurswese)


  Bedryfsnavorsing, Masjienleer, Benaderde algoritmes en Superrekenaars

  Prof Roelof Coetzer

  Buitengewone Medeprofessor
  +27 713542370
  Roelof.coetzer@gmail.com
  

PhD Wiskundige Statistiek


  Bedryfsstatistiek, Data Science

  Me Chanel Bisset

  Dosent
  +27 18 285 2220
  Chanel.Bisset@nwu.ac.za
  Gebou G15B, Kamer 107, Potchefstroom
  

M.Ing B.Ing (Industriële ingenieurswese)


  Optimalisering met 'n spesifieke fokus op besluitneming onder onsekerheid, besluitondersteuningstelsels en masjienleer.

  Mev Willemien Kruger

  Dosent
  018 285 2465
  Willemien.Kruger@nwu.ac.za
  Gebou: G15-B, Kantoor 105, Potchefstroom
  

B.Eng (Industrieel), M.Ing (Ontwikkeling en Bestuur)  Me Chantelle Du Plessis

  Dosent en Voorgraadse Programbestuurder: Bedryfsingenieurswese
   018 285 2518
  Chantelle.Coetzee@nwu.ac.za
  Gebou G15-B, Kamer 104, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  

B.Eng (Meganiese Ingenieurswese) M.Eng (Ontwikkeling- en Bestuursingenieurswese)  Mev Tanya Kok

  Junior dosent
  53309049@nwu.ac.za
  Kantoor: G15-B, Kamer 104,
  

B.Eng (Industriële)  Mev Maria van Zyl

  Dosent
  018 285 2727
  Maria.VanZyl@nwu.ac.za
  Gebou G15-B, Kamer 115, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  

B.Ing (Bedryfs- / Elektroniese Ingenieurswese) M.Ing (Bedryfsingenieurswese)


  Gesondheidstelselingenieurswese

  Dr Ockert Koekemoer

  Senior Dosent en Voorgraadse Programbestuurder
  018 *** ****
  Ockert.Koekemoer@nwu.ac.za
  Gebou G15B, Kamer 113, Potchefstroom
  

PhD, M.Eng., B.Eng


  Vervaardiging, Ingenieursbestuur

  Mr Berto Scholtz

  Junior dosent
  25834460@mynwu.ac.za
  Gebou G15-B, Kamer 111, Potchefstroom
  

B.Ing in Bedryfsingenieurswese


  Elektriese voertuie en modellering

  Me Shanya Buys

  Junior dosent
  018 *** ****
  Shanya.Buys@nwu.ac.za
  Buidling G15-B, Room 111, Potchefstroom
  

B.Eng (Meganies), M.Eng (Meganies)


  Medical devices and rehabilitation engineering

Buitengewone aanstellings

  Dr Edward Davies

  Buitengewone Senior Dosent
  +27 82 574 3893
  davies@audi.co.za
  Gebou G15-B, Kamer 111, Potchefstroom
  

ND, BTech, MTech (Elektriese Ingenieurswese), DTech (Bedryfsbestuur


  Motor-, leun-, water- en energiedoeltreffendheid, sake en - bedryfsbestuur

  Prof Fanie Terblanche

  Buitengewone professor
  018 299 1524
  fanie.se.terblanche@gmail.com
  Gebou G15-B, Kamer 101, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  

B.Sc., B.Sc. Hons., M.Sc., PhD (Comp Sci), PhD (Bedryfsingenieurswese)


   Optimalisering in Finansies, Mynbou, Telekommunikasie en Gesondheidsorg

  Dr Hasan Darwish

  Buitengewone navorser
  Hasan.Darwish@nwu.ac.za
  

PhD (Ontwikkelings- en Bestuursingenieurswese) MA (Toegepaste etiek vir professionele persone) MIng (Projekbestuur) BIng (Bedryfsingenieurswese)


  Toepassings van die vierde industriële rewolusie in ontwikkelende lande

Ondersteuning

  Mej Sharon Taje

  Voorgraadse administrateur
  018 299 4558
  25366815@nwu.ac.za
  Kantoor: G15-B, Kamer 101, Potchefstroom
  

Diploma in Bestuursassistent

   Ms Lourencia Augustinho

  Finansiële Admin Assistent
  +27 18 299 2645
  24689653@nwu.ac.za
  G15B – G01, Potchefstroom
  

Diploma in Management Assistant


  Finansiële administrasie