Prof George van Schoor
Skooldirekteur: Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese
018 299 1962
Gebou N1, Kamer 235, Potchefstroomkampus

 

Me Elzeth Enslin
Administratiewe Beampte
018 299 1978
Gebou N1, Kamer 237, Potchefstroomkampus

Prof Kenny Uren
First-years mentor
018 299 1236
Gebou N1, Kamer 221, Potchefstroomkampus

 

Dr Henri Marais
Undergraduate Programme Manager
018 299 1973
Gebou N1, Kamer 233, Potchefstroomkampus

Dr Melvin Ferreira
Postgraduate Programme Manager
018 299 1975
Gebou N1, Kamer 227, Potchefstroomkampus