Prof George van Schoor

  Direkteur: Skool vir Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese
  +27 18 299 1962
  george.vanschoor@nwu.ac.za
  Gebou N1, Kamer 235, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  D.Ing; M.Ing; B.Ing
  Stelselmodellering; Energiesisteme, Beheerteorie

  Me Elzeth Enslin

  Skool Administratiewe Beampte
  +27 18 299 1978
  Elzeth.enslin@nwu.ac.za
  N1, Kamer-237, Ingenieurswese Kampus, Potchefstroom

  Prof Albert Helberg

  Professor
  +27 18 299 1966
  albert.helberg@nwu.ac.za
  N1, Kamer-243, Ingenieurswese Kampus, Potchefstroom
  D.Ing; M.Ing; B.Ing
  Kodering van digitale fout-korreksie; Netwerk kodering; Effektiewe radio spektrum gebruik in data kommunikasie netwerke

  Prof Alwyn Hoffman

  Professor
  +27 18 299 1963
  Alwyn.hoffman@nwu.ac.za
  N1, Kamer-225, Ingenieurswese Kampus, Potchefstroom
  PhD; MBA; B.Ing
  Data analise, Sein verwerking, Logistiek, Statistiese modellering

  Prof André Grobler

  Medeprofessor & Voorgraadse Programbestuurder
  +27 18 299 1976
  Andre.grobler@nwu.ac.za
  N1, Kamer-224, Ingenieurswese Kampus, Potchefstroom
  PhD; M.Ing; B.Ing
  Permanente magnete, Termiese modellering, Sinkrone masjiene

  Mnr Andreas Alberts

  Lektor
  +27 18 299 1964
  Andreas.alberts@nwu.ac.za
  N1, Kamer-220, Ingenieurswese Kampus, Potchefstroom
  M.Ing; B.Ing
  Patroonherkenning, Beeldverwerking, Sagteware-ingenieurswese

  Mnr Arno de Beer

  Projek- en Labbestuurder
  +27 18 299 2497
  Arno.debeer@nwu.ac.za
  N1, Kamer-G02, Ingenieurswese Kampus, Potchefstroom

  Mnr Christo van der Merwe

  Lektor
  +27 18 299 1944
  Christo.vandermerwe@nwu.ac.za
  N1, Kamer-223, Igenieurswese Kampus, Potchefstroom
  M.Ing; B.Ing
  Geïntegreerde beheerstelsels, Produk ontwikkeling, Stelselingenieurswese, Industriële outomatisasie, Ingenieurs-opleiding

  Prof Henri Marais

  Senior Lektor & Voorgraadse Programbestuurder
  +27 18 299 1973
  Henri.marais@nwu.ac.za
  N1, Kamer-233, Ingenieurswese Kampus, Potchefstroom
  

PhD; M.Ing; B.Ing


  Datawetenskap; Geoutomatiseerde foutopsporing; RFID-stelsels.

  Mnr Herman Blackie

  Lektor
  +27 18 299 1960
  Herman.blackie@nwu.ac.za
  N1, Kamer-219, Ingenieurswese Kampus, Potchefstroom
  M.Ing; B.Ing
  Telekommunikasie stelsels en netwerke, Modulasie klassifikasie, Radio spektrum bestuur

  Prof Jan de Kock

  Professor
  +27 18 299 1970
  Jan.dekock@nwu.ac.za
  N1, Kamer-241, Ingenieurswese Kampus, Potchefstroom
  Pr.Ing; PhD; M.Ing; B.Ing
  Elektriese kragstelsels, Elektriese netwerk argitektuur, Kragstelsel analise & werkverrigting, Kragstelsel beskerming, Motors, generators & transformators, Metings & falings-ondersoeke

  Mnr Jarone Tsolo

  Skoolassistent
  +27 18 299 1978
  Jarone.tsolo@nwu.ac.za
  N1, Kamer-238, Ingenieurswese Kampus, Potchefstroom

  Prof Johan Rens

  Professor
  +27 18 299 1979
  Johan.rens@nwu.ac.za
  N1, Kamer-209, Ingenieurswese Kampus, Potchefstroom
  PhD; M.Ing; B.Ing
  Kragkwaliteit, Meet onsekerheid, Gelyktydige metings, “Smart-grid” oplossings, Tegniese werkverrigting van stelsel

  Prof Johann Holm

  Medeprofessor
  +27 18 299 1965
  Johann.holm@nwu.ac.za
  N1, Kamer-241, Ingenieurswese Kampus, Potchefstroom
  PhD; M.Ing; B.Ing
  Inligting & Kommunikasietegnologie; Elektronika & Kommunikasietegnologie; Entrepreneurskap; Innovasie.

  Mnr Kenneth Mothlosane

  Laboratoriumassistent
  +27 18 299 1546
  Kenneth.mothlosane@nwu.ac.za
  N1, Kamer-G02, Ingenieurswese Kampus, Potchefstroom

  Prof Kenny Uren

  Medeprofessor
  +27 18 299 1236
  Kenny.uren@nwu.ac.za
  N1, Kamer-221, Ingenieurswese Kampus, Potchefstroom
  PhD; M.Ing; B.Ing
  Wiskundige-sisteem modellering, Beheerteorie, Outomatisering sisteme

  Me Maggie Faku

  Skool Finansiële Beampte
  +27 18 299 1930
  Maggie.faku@nwu.ac.za
  N1, Kamer-229, Ingenieurswese Kampus, Potchefstroom

  Dr Melvin Ferreira

   Senior Lektor & Nagraadse Programbestuurder
  +27 18 299 1975
  Melvin.ferreira@nwu.ac.za
  N1, Kamer-202, Ingenieurswese Kampus, Potchefstroom
  PhD; M.Ing; B.Ing
  Telekommunikasie-ingenieurswese, Telekommunikasie netwerk beplanning, DSA ("Dynamic Spectrum Access"), Radio spektrum ingenieurswese & bestuur, Radio-golf voortplanting modellering

  Prof Mohohlo Samuel Tšoeu

  Medeprofessor
  018 299 4058
  25732919@nuw.ac.za
  N1, Kamer-227, Potchefstroom
  

PhD, MBA Kandidaat, MSc(Ing), B.Ing.


  Kunsmatige Intelligensie, Instrumentasie en Beheer

  Mnr Piet van Huyssteen

  Senior Spesialis
  +27 18 299 1960
  Piet.vanhuyssteen@nwu.ac.za
  N1, Kamer-113, Ingenieurswese Kampus, Potchefstroom
  Nasionale Hoër Diploma - Elektroniese Ingenieurswese (Pretoria Technikon)

  Prof Pieter van Vuuren

  Medeprofessor
  +27 18 299 1901
  Pieter.vanvuuren@nwu.ac.za
  N1, Kamer-244, Ingenieurswese Kampus, Potchefstroom
  PhD; M.Ing; B.Ing
  Patroonherkenning, Beeldverwerking, Mediese siftingstoetse, Toestand monitering

  Mnr Rhoderick Williams

   Finansiële Beampte
  +27 18 299 1903
  Rhoderick.Williams@nwu.ac.za
  Gebou N1, Kamer 229, Ingenieursfakulteit, Potchefstroom

  Prof Rupert Gouws

  Professor
  +27 18 299 1902
  Rupert.gouws@nwu.ac.za
  N1, Kamer-201, Ingenieurswese Kampus, Potchefstroom
  

PhD; M.Ing; B.Ing


  Elektriese energie bestuur, Elektriese energie effektiwiteit, Elektriese masjiene – Energie optimering, Drywingselektronika, Beheerteorie - Energie optimering

  Prof Willie Venter

  Professor
  +27 18 299 1971
  willie.venter@nwu.ac.za
  N1, Kamer-226, Ingenieurswese Kampus, Potchefstroom
  PhD; M.Ing; B.Ing
  Algoritme-ontwikkeling; Algoritme-optimering; Sagteware-ontwikkeling

  Prof Marelie Davel

   Professor
  +27 67 203 8092
  marelie.davel@gmail.com
  MUST Navorsingskantoor, 2 On Main, Hermanus, Potchefstroom
  

PhD in Elektroniese Ingenieurswese


  Diep leer, rekenaarintelligensie, statistiese patroonherkenning, outomatiese spraakherkenning, menslike taaltegnologie