Die Intelligente Stelsels-navorsingsgroep stel ondersoek in na praktiese probleme wat tipies gekenmerk word deur komplekse bedrywighede met groot datastelle wat ontgin moet word om tans onbekende verwantskappe te ontdek wat inherent is aan hierdie stelsels.

In die proses om navorsing op hierdie gebied te doen, bestudeer die groep die toepassingsdomein (bv. vervoer, mynwese, sekuriteit of patroonherkenning), versamel die nodige datastelle, ekstraheer eienskappe uit die data, verwerk die data deur middel van klassifikasie of voorspellingsmodellering en genereer diagnostiese verslae wat vir bestuursdoeleindes gebruik kan word. In sommige gevalle bou die groep ook simulasiemodelle vir die onderliggende stelsels om scenario-ontleding te doen vir gevalle waar fisiese eksperimente te kompleks of te duur is.

Die groep doen werk op die gebied van padvervoer, oorgrenshandelskorridors, sekuriteitsinstallasies, mynboubedrywighede, IT-sekuriteitstelsels, klank- en videoherkenning en finansies. In alle gevalle word praktiese probleme aangepak soos geïdentifiseer deur industrievennote, bv. meer intelligente oorladingsbeheer, verbeterde doeltreffendheid in oorgrensprosesse, meer akkurate sekuriteitsbewakingstelsels, versoening van botsende veiligheids- en doeltreffendheidsdoelwitte in mynbou, erkenning van advertensies in uitsaaidata en die ontwikkeling van finansiële voorspellingsmodelle.

Vennootskappe en Samewerking: 

Die Wêreldhandelsorganisasie, SANRAL, SAAF, die Wêreldbank, N3-tolkonsessie, Imperial Logistics, Techsolutions, Crest Advisory, Fidelity, Security, merSETA en ander.

Prestasies:

  • Twee Wêreldbank-befondsde projekte oor Handels- en Vervoerkorridors is in 2018 en 2019 voltooi
  • merSETA-befondsing is toegeken in 2020 vir 'n projek getiteld Industry 4.0: Intelligent Value Chains
  • Die groepleier is in 2019 gekies as lid van die SANRAL-navorsingspaneel
  • In die afgelope 5 jaar het die groep meer as 10 artikels in geakkrediteerde joernale gepubliseer en meer as 20 aanbiedings by eweknie-geëvalueerde internasionale konferensies gemaak.

Kontakbesonderhede:

Vir verdere inligting oor die groep se navorsing, kontak prof. Alwyn Hoffman by:

E-pos: Alwyn.Hoffman@nwu.ac.za