Omtrent

Die naam McTronX is ʼn akroniem wat afgelei is van die veld van megatronika, en is gekies op grond van die geweldige vooruitgang op die gebied van AMB’s, ʼn produk van megatronika, in die vroeë jare sedert die ontstaan van die navorsingsgroep. Hierdie aksie het talle laboratoriumdemonstrasiestelsels tot gevolg gehad wat vandag platforms vir voortgesette navorsing verskaf. Die Modellering en Beheer en Toestandmonitering van verskillende Brayton-siklusgebaseerde konfigurasies van die Modulêre Korrelbedreaktor (MKBR) het ewe veel aktiwiteit behels.

Die kernaktiwiteit van die McTronX-navorsingsgroep is die Dinamiese Modellering en Beheer van grootskaalse bedryfstelsels of -prosesse. Eienskappe van die groep is die multidissiplinêre aard van die projekte. Ten opsigte van navorsingsbevoegdheid bestaan die groep uit 7 voltydse akademici regoor die ingenieursdissiplines van elektriese, meganiese en chemiese ingenieurswese en talle nagraadse studente. Tot aan die einde van 2019 het die groep meer as 60 meestersgraad- en 16 PhD-studente opgelewer. Wat publikasies aanbetref, het die navorsing op meer as 50 geakkrediteerde joernaalartikels uitgeloop.

Stigter

Prof. George van Schoor het die navorsingsgroep in 2003 gestig as gevolg van die navorsingsbehoeftes van die MKBR-projek wat op daardie stadium in Suid-Afrika aan die gang was. Die behoeftes het die Dinamiese Modellering en Beheer van die hoof termohidrouliese siklus behels, asook Aktiewe Magnetiese Laers (AML's) wat as ʼn bemagtigende tegnologie beskou is. 

Missie

Modellering en Beheer dra by tot die verbetering van industriële prosesse. Die verbetering kan in terme van spesifieke doelwitte gekwantifiseer word, waarvan energiedoeltreffendheid, produkgehalte of aanlegbetroubaarheid die prominentste is.

Navorsingsfokus

 • Energiegebaseerde karakterisering van grootskaalse industriële aanlegte
 • Energiegebaseerde beheer en foutopsporing en diagnose by grootskaalse industriële aanlegte
 • Modellering van elektriese masjiene; met die klem op termiese modellering

Betekenisvolle projekte

 • Toestandsruimte-modelekstraksie van termohidrouliese stelsels
 • Gesondheidsmonitering van ʼn Brayton-siklus-gebaseerde kragomsettingseenheid
 • ʼn Verbeterde model vir self-waarnemende heteropolêre aktiewe magnetiese laers
 • Self-waarnemende algoritmes vir aktiewe magnetiese laers
 • Nie-liniêre robuustheidsberaming toegepas op selfwaarnemende aktiewe magnetiese laers
 • Termiese modellering van ʼn hoëspoed permanentemagneet- sinchrone masjien
 • Delevitasiemodellering van ʼn aktiewe magnetiese laer-ondersteunde rotor
 • Optimale kragbestuur en groottebepaling van hernubare-energie-waterstofstelsels
 • Multiskaalmodel van ʼn klepgereguleerde lood-suur-battery met elektromotoriese kragkarakterisering om onomkeerbare sulfering te ondersoek
 • Energiegebaseerde benadering tot toestandsmonitering van ʼn outotermiese hervormer
 • Energiegebaseerde visualisering van die werkverrigting van die ketel van ʼn steenkoolkragaanleg wat met poeiersteenkool werk
 • Energiegebaseerde visualisering van ʼn Brayton-siklus-gebaseerde kragomsettingseenheid
 • Koöperatiewe kontrole van ʼn aktiewe magnetiese laer en sensorlose aandryfstelsel
 • Gevorderde vierdimensionele trajekgenerering vir taktiese beheer van onbemande lugvaartuie

Vennootskappe

Industrieel:

 • Sasol
 • Proconics

Akademie:

 • Die McTronX-navorsingsgroep handhaaf sedert 2004 internasionale samewerking met die Universiteit van Toegepaste Wetenskappe in Zittau/Görlitz in Duitsland. Gereelde personeel- en studente-uitruilings vind plaas.
 • Plaaslike samewerking met die Universiteit van Stellenbosch se Departement Prosesingenieurswese.

Nagraadse studies

Ons nooi voornemende meestersgraad- en PhD-studente om by ons aan te sluit vir ʼn opwindende navorsingsreis met die McTronX-navorsingsgroep. Kontak ons gerus vir meer inligting oor ons navorsingsprojekte en -uitsette.

Kontakbesonderhede

Vir verdere inligting oor ons navorsingsprojekte en -uitsette, kontak Prof. George van Schoor by:
E-pos: George.VanSchoor@nwu.ac.za