Fakulteit Ingenieurswese Beurskantoor

Die kantoor is behulpsaam deur seker te maak dat elke moontlike beurs- en werksgeleentheid in die veld Ingenieurswese geadverteer word en elektronies aangestuur word aan elke student, voornemende student asook afgestudeerde student van die NWU.  Indien jy inligting oor beskikbare beurse wil bekom kan jy registreer op ons databasis.

Vul asb die volgende aanlyn vorm in om die nuutste advertensies rakende beurse en werksgeleenthede the ontvang: Databasisvorm

Kontakbesonderhede:

Vir meer inligting kontak Claudie Kroese by 018 299 1530 (claudie.kroese@nwu.ac.za) of Angie Danster by 018 299 1985 (angie.danster@nwu.ac.za)


*Vir inligting oor merietebeurse, sportbeurse, hoofleierbeurse asook NSFAS kan u die Finansiële Steundienste kantoor skakel by 018 299 2047.