Die Fakulteit Ingenieurswese gaan vanjaar vir die eerste keer in die geskiedenis 'n aanlyn Ingenieursweek aanbied vanaf 29 Junie tot 10 Julie 2020. Die aanlyn Ingenieursweek gaan 'n wye reeks onderwerpe dek en gaan bespreek word deur 'n paneel van kenners wat bestaan uit akademici, ingenieurs wat reeds in die industrie is, asook studente wat tans ingenieurswese studeer aan die NWU. Daar gaan ook aandag geskenk word aan aspekte soos registrasie, beurse, ECSA akkreditasie en NSFAS. Die paneelbesprekings gaan regstreeks uitgesaai word op YouTube elke dag van die ingenieursweek.

 

Die aanlyn Ingenieursweekprogram

 • 29 Junie 2020, 15h00 – 16h30 (kliek hier) : Ingenieurswese by die NWU (Toelatings, beurse, Xcel program, NSFAS)
 • 30 Junie 2020, 15h00 – 16h30 (kliek hier) : Die lewe van 'n ingenieurstudent by die NWU
 • 1 Julie 2020, 15h00 – 16h30 (kliek hier) : COVID-19 projekte (huidige NWU Ingenieurswese inisiatiewe en oplossings)
 • 2 Julie 2020, 15h00 – 16h30 (kliek hier) : Chemiese & Mineraalingenieurswese
 • 3 Julie 2020, 15h00 – 16h30 (kliek hier) : Meganiese Ingenieurswese
 • 6 Julie 2020, 15h00 – 16h30 (kliek hier) : Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese
 • 7 Julie 2020, 15h00 – 16h30 (kliek hier) : Rekenaar-Elektroniese Ingenieurswese
 • 8 Julie 2020, 15h00 – 16h30 (kliek hier) : Bedryfsingenieurswese
 • 9 Julie 2020, 15h00 – 16h30 (kliek hier) : Megatroniese Ingenieurswese (splinternuwe program wat vanaf 2021 aangebied word)
 • 10 Julie 2020, 15h00 – 16h30 (kliek hier) : Elektromeganiese Ingenieurswese
 • 13 Julie 2020, 15h00 - 16h30 (kliek hier) : Aanlyn tutorprogram in wiskunde en fisiese wetenskap vir graad 11's en 12's
 

Die aanlyn Ingenieursweek is gratis (behalwe vir persoonlike datakostes) en geen vooraf registrasie is nodig nie.