Die NWU bied vanjaar 'n Ingenieursweek, asook Ingenieursdae aan.

Ingenieursweek (5-8 Julie 2022)

Die Ingenieursweek het plaasgevind in Potchefstroom vanaf 5 tot 8 Julie, 2022. Gedurende die Ingenieursweek, het graad 10 tot 12 leerders die geleentheid gehad om die NWU Potchefstroomkampus te beleef. Hulle is blootgestel aan al sewe (7) ingenieursprogramme wat aangebied word by die NWU, naamlik:

 • Bedryfsingenieurswese
 • Chemiese en Mineraalingenieurswese
 • Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese
 • Elektromeganiese ingenieurswese
 • Meganiese ingenieurswese
 • Megatroniese ingenieurswese
 • Rekenaar- en Elektroniese ingenieurswese

Ingenieursdae (10 en 24 September 2022)

Hierdie jaar bied ons twee (2) Ingenieursdae aan, wat op twee (2) Saterdae sal plaasvind, naamlik: 10 en 24 September 2022. Gedurende hierdie Saterdae, sal leerders die geleentheid kry om een van die volgende sessies by te woon:

 • Bedryfsingenieurswese
 • Chemiese en Mineraalingenieurswese
 • Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese, Rekenaar- en Elektroniese Ingenieurswese, en Megatroniese Ingenieurswese (een sessie vir al drie hierdie programme)
 • Meganiese Ingenieurswese en Elektromeganiese Ingenieurswese (een sessie vir beide hierdie programme)

Die koste van die Ingenieursdae beloop R600 per Saterdag. Dit sluit middagete, ligte verversings, 'n T-hemp, asook alle aktiwiteite tydens die Ingenieursdag (pretprojek) in. As jy dit nie kan bekostig nie, registreer asb in elk geval. Daar is borgskappe beskikbaar vir presteerders.

Leerders wat graag een of beide van hierdie Saterdae wil bywoon, stuur ‘n e-pos aan engineeringweek@nwu.ac.za.

Vir meer inligting rakende die Ingenieursweek of die Ingenieursdae, kontak gerus Mev Angela Danster by engineeringweek@nwu.ac.za.