Die Ingenieursfakulteit het 7 ingenieursdae in 2021 aangebied. Hierdie ingenieursdae het op Saterdae plaasgevind en leerders in graad 10 tot 12 was welkom om hierdie sessies by te woon. Gedurende hierdie ingenieursdae het voornemende studente blootstelling ontvang rakende die verskillende ingenieursdissiplines wat aangebied word op die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit.

 

Die volgende aspekte is hanteer:

  • Wat behels die werk van ‘n ingenieur in hierdie spesifieke veld?
  • Waar werk ingenieurs in hierdie spesifieke veld?
  • Sal ek oorsee kan werk met my NWU ingenieursgraad?
  • Wat behels die kurrikulum?
  • Wat is die akademiese vereistes om tot die program toegelaat te word?
  • Hoe doen ek aansoek vir die spesifieke ingenieursprogram?

Na gelang van die verandering in inperkingsregulasies in 2022, sal daar óf ingenieursdae, óf ingeniersweke, óf beide aangebied word volgende jaar.

 

Vir meer inligting, kontak gerus Angela Danster by engineeringweek@nwu.ac.za.