Direkte kontakbesonderhede

 

PERSONEELLID

POSISIE

KONTAKBESONDERHEDE

Kelebogile Oompie Persoonlike Assistent van die Uitvoerende Dekaan

018 299 1533
kelebogile.oompie@nwu.ac.za

Berncie Mackenzie Fakulteitsaministrateur

bernice.mackenzie@nwu.ac.za

018 285 2032

Tanya Fouché Voorgraadse studente-administrateur 018 299 1534
ENG-Undergraduate@nwu.ac.za
Vakant Hoër grade Studente-administrateur 018 299 4020
ENG-HigherDegrees@nwu.ac.za
Salomien Le Roux Skool Administratiewe Beampte: Bedryfsingenieurswese

018 285 2527
36903965@nwu.ac.za

Elzeth Enslin Skool Administratiewe Beampte: Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese 018 299 1978
elzeth.enslin@nwu.ac.za
Sanette Loots Skool Administratiewe Beampte: Meganiese Ingenieurswese 018 285 2512
sanette.stoop@nwu.ac.za
Annieta Bok Skool Administratiewe Beampte: Chemiese en Mineraalingenieurswese 018 299 1998
annieta.bok@nwu.ac.za
Mientjie Botha Fakulteitsrekenmeester 018 299 1528
mientjie.botha@nwu.ac.za
Vanda Pretorius Kwaliteitskoördineerder 018 285 2453
vanda.pretorius@nwu.ac.za
Sonette Becker Ingenieurstoetse 018 299 1318
engineeringtest@nwu.ac.za
Angela Danster Ingenieursweek 018 299 1985

engineeringweek@nwu.ac.za

Claudie Kroese Beurskantoor 018 299 1530

engineeringbursaries@nwu.ac.za

Elza Hattingh Werwing, aansoeke en toelatings 018 299 4026
elza.hattingh@nwu.ac.za
Keabestwe Gopane Senior Skakelbeampte
018 299 1665
Hannes Du Toit

Gemeenskapsbetrokkenheid

018 299 1316

Hannes.DuToit@nwu.ac.za