Die doel van die Vroue in Ingenieurswese-program is om die aantal vroulike ingenieurs te verhoog wat in diens geneem kan word in die bedryf, om geslagsgelykheid in die werkplek teweeg te bring, en om ʼn nuwe perspektief te gee op die probleme wat in die bedryf ervaar word. Die doelstellings van hierdie program is:

  • Om Suid-Afrikaanse hoërskoolmeisies se belangstelling in ingenieurswese aan te wakker en ingenieurswese en verwante studierigtings meer toeganklik te maak vir hulle; en
  • Om bestaande vroulike ingenieurswesestudente aan die NWU te ondersteun, hulle aan te moedig en te inspireer om hul studies suksesvol te voltooi.

Ons werk tans aan ʼn aantal projekte:

  • Femmegineer: ʼn unieke naweekkursus wat meisies bekendstel aan die verskillende fasette van ingenieurswese as ʼn loopbaan wat geskik is vir vroue;. Die jaar bied ons ‘n unieke virtuele geleentheid aan.
  • Modiragatsi: ʼn innovasie- en probleemoplossingskompetisie wat op hoërskoolmeisies gemik is en wat hulle met waardevolle vaardighede toerus.

Femmegineering

In die verlede was Femmegineering 'n unieke naweek-kursus en word die blootstellingsgeleentheid aangebied met behulp van die universiteitsfasiliteite. Sedert 2015 word die NWU elke jaar 'n soortgelyke naweek aangebied, met 'n baie hoë suksessyfer.

Vanjaar hou ons 'n unieke virtuele geleentheid die week van 10 - 14 Augustus. Graad 11 en 12 meisies wie se punte in wiskunde en wetenskap aandui dat hulle in aanmerking sou kom vir toelating tot 'n ingenieurswese, word uitgenooi om te registreer. Lees meer oor "Femmegineering"

Modiragatsi-kompetisie

Die Modiragatsi-kompetisie is 'n innovasiekompetisie vir meisies tussen die ouderdomme van 16 -18 jaar en word deur die NWU se Fakulteit Ingenieurswese aangebied. Die kompetisie is 'n Woman In Engineering-inisiatief wat jong meisies motiveer om by die ontwerp- en vervaardigingsbedryf betrokke te raak.  Die kompetisie is dus slegs oop vir vroulike deelnemers. 

Lees meer oor die  Modiragatsi-kompetisie.